DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.1(17).104150

ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОДЕСИ У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: БІОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ РАКУРС

В. В. Левченко

Анотація


У статті досліджено роль євреїв-науковців у розвитку бібліотечної справи у СРСР у першій половині ХХ ст. На базі індуктивного аналізу охарактеризовано роль євреїв-інтелектуалів у строкатості тенденцій розвитку бібліотекознавства. Представлено долі одеських бібліотечних євреїв-працівників у контексті перипетій зазначеного періоду.

Ключові слова


Одеса; євреї; бібліотеки; співробітники; бібліотекарі; трансформації; політичні репресії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1593, inventory 1, act 1103.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1724. inventory 1, act 19.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1724. inventory 1, act 49.

Andrieiev V. M., Chermoshentseva N. N. Saul Borovyi: yevreiskyi vektor istorii Ukrainy [Saul Borovyi: Jewish vector of history of Ukraine]. Kherson, Nikopol, 2010, 191 p.

Bibliohrafy Odeskoi derzhavnoi naukovoi biblioteky imeni M. Horkoho [Bibliographers of the Odessa state scientific library of M. Gorkyi]. Odesa, 2002, 254 p.

Zlenko H. D. Bibliohrafichnyi ukis Yakova Bermana [Bibliographic slope of Yakov Berman]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. Kyiv, 2000, no. 6, pp. 20-23.

Zlenko H. D. Bibliohraf Herodota Pivdennoi Ukrainy [Herodotus's bibliographer of the Southern Ukraine]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. Kyiv, 2001, no. 2, pp. 22-24.

Zlenko H. D. Berman Yakiv Zinoviiovych [Berman Yakiv Zinoviiovych]. Ukrainski bibliohrafy. Biohrafichni vidomosti. Profesiina diialnist. Bibliohrafiia [Ukrainian bibliographers. Biographic data. Professional activity. Bibliography]. Kyiv, 2008, pp. 34-35.

Kivshar T. I. Bibliotechna biohrafika v konteksti stanovlennia radianskoho bibliotekoznavstva v Ukraini: diialnist Illi Vuhmana (1890-1929 rr.) [Library biographics in the context of formation of the Soviet library science in Ukraine: Ilya Vuhman's activity]. Ukrainska biohrafistyka [Ukrainian biografistika]. Kyiv, 2012, vol.9, pp. 25-64.

Levchenko V. V. Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): sudba i tvorcheskiy put (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya) [Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): destiny and career (to the 110 anniversary since birth)]. Yugo-Zapad. Odessika [Southwest. Odessika]. Odessa, 2007, vol. 4, pp. 220-239.

Levchenko V. V. Trychi zasudzhenyi Emmanuil Oksman (1899-1961): do 110-richchia vid dnia narodzhennia [Three times the judged Emmanuil Oksman (1899-1961): to the 110 anniversary since birth]. Pivdennyi Zakhid. Odesyka [Southwest. Odessyka]. Odesa, 2009, vol. 7, pp. 242-257.

Levchenko V. V. Sergey Leonidovich Rubinshteyn: grani intellektualnoy biografii odesskogo perioda (1910–1920-e gg.) [Sergey Leonidovich Rubenstein: sides of the intellectual biography of the Odessa period (the 1910-1920th)]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, t. 17, vol. 2 (8), pp. 109-124.

Notkina O. Yu. Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Sergey Leonidovich Rubenstein is the director of the Odessa central scientific library]. Rubinshteynovskie chteniya [Rubinshteyn. Readings]. Odessa, 1992, pp. 46-47.

Polevshchikova Ye. V. O. L. Vaynshteyn i izuchenie imennykh fondov Nauchnoy biblioteki Odesskogo natsionalnogo universiteta imeni I. I. Mechnikova v 1920-e gody [O. L. Vainstein and studying of personalized funds of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov Natoinal University in the 1920th years]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007. t. 12, vol. 4, pp. 119-133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДАОО. Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 1103.

ДАОО. Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 19.

ДАОО. Ф. Р-1724. – Оп. 1. – Спр. 49.

Андрєєв В. М. Саул Боровий : єврейський вектор історії України / В. М. Андрєєв, Н. Н. Чермошенцева. – Херсон ; Нікополь : СПД Фельдман О. О., 2010. – 191 с.

Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур'ян ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2002. – 254 с.

Зленко Г. Д. Бібліографічний укіс Якова Бермана / Г. Д. Зленко // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 6. – С. 20-23.

Зленко Г. Д. Бібліограф Геродота Південної України / Г. Д. Зленко // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 22-24.

Зленко Г. Д. Берман Яків Зіновійович / Г. Д. Зленко // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія : [біобібліогр. довід.] / авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко; відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-35.

Ківшар Т. І. Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні : діяльність Іллі Вугмана (1890-1929 рр.) / Т. І. Ківшар // Укр. біографістика. – 2012. – Вип. 9. – С. 25-64.

Левченко В. В. Иосиф Моисеевич Троцкий (Тронский) : судьба и творческий путь (к 110-летию со дня рождения) / В. В. Левченко // Юго-Запад. Одессика : ист.-краевед. науч. альм. – Одесса, 2007. – Вып. 4. – С. 220-239.

Левченко В. В. Тричі засуджений Еммануїл Оксман (1899-1961) : до 110-річчя від дня народження / В. В. Левченко // Південний Захід. Одесика : іст.-краєзнав. наук. альм. – Одеса, 2009. – Вип. 7. – С. 242-257. 12. Левченко В. В. Сергей Леонидович Рубинштейн : грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910-1920-е гг.) / В. В. Левченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 17, вип. 2 (8). – С. 109-124.

Ноткина О. Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки / О. Ю. Ноткина // Рубинштейновские чтения. – Одесса, 1992. – С. 46-47.

Полевщикова Е. В. О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова в 1920-е годы / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 119-133.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)