DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118172

ПРАВОВІ ФОНДИ ТА КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК: ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК

О. О. Пестрецова

Анотація


У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід юридичних бібліотек, що поєднують традиційні для бібліотеки функції з функціями галузевих інформаційних центрів. Проаналізовано особливості формування колекцій та специфіку наповнення правових фондів, їх накопичення, зберігання й ефективного використання. Розглянуто реалізацію та забезпечення доступу до структурованої та ретроспективної правової інформації юридичними бібліотеками. 


Ключові слова


юридична бібліотека; правові колекції; інформаційні центри

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych V. Bibliohrafichno-informatsiini resursy Ukrainy z pytan derzhavy i prava [Bibliographic-information resources ofUkraineconcerning the state and the right]. Bibliotechna planeta [Library planet]. Kyiv, 2000, no. 3, pp. 14–16.

Vylehzhanina M. Zadovolennia informatsiinykh potreb korystuvachiv u pravovii informatsii [Satisfactions of information needs of users for legal information]. Bibliotechna planeta [Library planet]. Kyiv, 2009, no. 4, pp. 18–21.

Hranchak T. Biblioteka i politychna komunikatsiia [Library and political communication]. Kyiv, 2012, 481 p.

Ivanova N. Suchasni bibliotechni ustanovy v protsesi poshyrennia pravovykh znan [Modern library institutions in the course of distribution of legal knowledge]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2010, iss. 26, pp. 81–87.

Polovynchak Yu. Zarubizhnyi dosvid predstavlennia bibliotekamy dosiahnen natsionalnoi pravovoi dumky [Foreign experience of representation by libraries of achievements of a national legal thought]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2012, iss. 33, pp. 171–178.

Shulha I. Shliakhy zabezpechennia vidkrytoho dostupu do naukovykh resursiv u haluzi prava [Ways of ensuring open access to scientific resources in the field of the right]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2012, iss. 33, pp. 240–249.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабич В. Бібліографічно-інформаційні ресурси України з питань держави і права / В. Бабич // Бібл. планета. – 2000. – № 3. – С. 14–16.

Вилегжаніна М. Задоволення інформаційних потреб користувачів у правовій інформації / М. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2009. – № 4. – С. 18–21.

Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 481 с.

Іванова Н. Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань / Н. Іванова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 81–87.

Половинчак Ю. Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки / Ю. Половинчак // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 171–178.

Шульга І. Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права / І. Шульга // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 240–249.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)