DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118173

ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПЕЧИТЕЛІВ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

І. С. Грєбцова

Анотація


Метою статті є аналіз на основі матеріалів масиву опублікованих джерел, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету, і архівних документів Державного архіву Одеської області та Російського державного історичного архіву головних напрямків діяльності у перший половині ХІХ ст. попечителів Одеського навчального округу: Н. Ф. Покровського, Д. М. Княжевича, М. М. Бугайського. Методи біографістики, історико-порівняльний метод, комплексний аналіз свідоцтв історичних джерел дозволяє дослідити віхи життя та діяльності попечителів, досягнення і недоліки їх роботи в Одеському навчальному окрузі, виявити особистий внесок кожного в розвиток освіти у регіоні. 


Ключові слова


М. М. Бугайський; Г. П. Волконський; Д. М. Княжевич; Н. Ф. Покровський; Одеський навчальний округ, попечитель; початкові і середні навчальні заклади; пресса; Рішельєвський ліцей; цензурний комітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 2, dossier 105, 21 p.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 44, inventory 3 (1853), dossier 50, 17 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 772, inventory 1, dossier 319, 6 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 2 (1835), dossier 211, 35 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 2 (1832), dossier 73, 486 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 3 (1837–1844), dossier 42, 16 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 3 (1838), dossier 53, 31 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 78 (1833–1834), dossier 180, 30 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 78 (1836), dossier 229, 19 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 78 (1850–1854), dossier 728.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 88 (1848), dossier 27, 64 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 88 (1848–1849), dossier 28, 31 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 88 (1849–1854), dossier 34, 51 p.

Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv [Russian State Historical Archive]. Fund 733, inventory 88 (1849–1854), dossier 35, 19 p.

Zvonnikov I. M. Istoricheskaya zapiska o Yaroslavskoy gimnazii [Historical Note about Yaroslavl Gymnasium].Yaroslavl, 1881, 66 p.

Murzakevich N. N. Avtobiografiya [Autobiography]. Sankt-Peterburg, 1886, 233 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДАОО. – Ф. 44. – Оп. 2. – Спр. 105. – 21 арк.

ДАОО. – Ф. 44. – Оп. 3 (1853). – Спр. 50. – 17 арк.

РГИА. – Ф. 772. – Оп. 1. – Д. 319. – 6 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 2 (1835). – Д. 211. – 35 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 2 (1832). – Д. 73. – 486 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 3 (1837–1844). – Д. 42. – 16 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 3 (1838). – Д. 53. – 31 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 78 (1833–1834). – Д. 180. – 30 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 78 (1836). – Д. 229. – 19 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 78 (1850–1854). – Д. 728.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 88 (1848). – Д. 27. – 64 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 88 (1848–1849). – Д. 28. – 31 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 88 (1849–1854). – Д. 34. – 51 л.

РГИА. – Ф. 733. – Оп. 88 (1849–1854). – Д. 35. – 19 л.

Звонников И. М. Историческая записка о Ярославской гимназии / И. М. Звонников. – Ярославль, 1881. – 66 с.

Мурзакевич Н. Н. Автобиография / Н. Н. Мурзакевич. – СПб., 1886. – 233 с.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)