DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118251

РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ОНМЕДУ

Т. Л. Подкупко

Анотація


Кожен навчальний заклад ставить за мету підготовку кваліфікованого фахівця, спеціаліста в певній галузі. Крім профільного навчання завжди стоїть мета виховної і патріотичної роботи з молоддю. Кафедра суспільних наук Одеського національного медичного університету веде активну роботу в цьому напрямку. Метою даного виступу – є продемонструвати місце і роль бібліотек у патріотично-виховній роботі зі студентами-медиками. 


Ключові слова


куратор; студенти; бібліотеки; книжкові виставки; огляд літератури; екскурсії; патріотичне виховання; виховна робота; студентське самоврядування; громадська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


AvdieievaI.M., MelnykovaI.M. Innovatsiini komunikatyvni tekhnolohii v roboti kuratora akademhrupy [Innovative communication technologies in the work of the curator of academy group]. Kyiv, 2007, 304 p.

Ivanytska P. Shliakh do vivtaria vlasnoho sertsia [The way to the altar of your own heart]. Rivne, 2000, 190 p.

Rusnak I., Maftyn L., Predyk A. Kurator u systemi vykhovnoi roboty iz studentamy [Curator in the system of educational work with students]. Chernivtsi, 2010, 424 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдєєва І. М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова. – Київ : Професіонал, 2007. – 304 с.

Іваницька П. Шлях до вівтаря власного серця : практ. посіб. з виховної роботи на допомогу кураторам груп / П. Ф. Іваницька. – Рівне, 2000. – 190 с.

Руснак І. С. Куратор у системі виховної роботи із студентами : навч.-метод. посіб. / І. Руснак, Л. Мафтин, А. Предик ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 424 с.


Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)