DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118358

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Г. М. Віняр

Анотація


У статті описано форми маркетингової взаємодії бібліотечної установи і користувачів та громадськості. Основну увагу приділено роботі університетської бібліотеки над створенням позитивного сучасного іміджу, використанню сайту бібліотеки з рекламною метою, застосуванню сучасних Інтернет-технологій у бібліографічному інформуванні та обслуговуванні користувачів.


Ключові слова


бібліотека ВНЗ; користувач бібліотеки; маркетингові комунікації; реклама; бібліографічне обслуговування; бібліографічне інформування; сайт бібліотеки; імідж бібліотеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydova I. O. Informatsiinyi rynok: orhanizatsiia, marketynh, upravlinnia [Information market: organization, marketing, administration]. Kharkiv, 2001, 136 p.

Kunanets N., Rzheuskyi A. Vprovadzhennia kompleksu marketynhovykh komunikatsii u NTB Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [Implementation of complex marketing communications in Scientific Technical Library of National University «Lviv Polytechnic»]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber of Ukraine]. 2013, no. 8, pp. 1–5.

Chyhryna N. V. Napriamy rozshyrennia sotsialno-komunikatyvnykh funktsii vuzivskykh bibliotek (za materialamy sotsiolohichnoho monitorynhu) [Directions of expansion of social and communicative functions of university libraries (based on sociological survey)]. Sotsialni tekhnolohii [Social Technologies]. 2011, no. 52, pp. 113–119.

Wojciechowska M. Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki. Torunskie studia bibliologiczne. 2009, no. 2 (3), pp. 81–91. Available at: http://bit.ly/2jEUMwG.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Давидова І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління : навч. посіб. / І. О. Давидова. – Харків, 2001. – 136 с.

Кунанець Н. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету «Львівська політехніка» / Н. Кунанець, А. Ржеуський // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 8. – С. 1–5.

Чигрина Н. В. Напрями розширення соціально-комунікативних функцій вузівських бібліотек (за матеріалами соціологічного моніторингу) / Н. В. Чигрина // Соц. технології. – 2011. – № 52. – С. 113– 119.

Wojciechowska M. Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki / M. Wojciechowska // Torunskie studia bibliologiczne. – 2009. – № 2 (3). – С. 81–91. – Друк. аналог електрон. вид. – Режим доступу: http://bit.ly/2jEUMwG (дата звернення: 02.08.2017). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)