DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118452

ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ю. А. Потернак

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням розвитку електронних технологій у формуванні фонду бібліотек вищих навчальних закладів. У ній узагальнено теоретико-методологічні основи формування фондів вузівських бібліотек електронними технологіями та практичний досвід Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. 


Ключові слова


наукова бібліотека; електронні технології; інформаційні ресурси; бібліотечні фонди; формування фонду

Повний текст:

PDF

Посилання


Biblioteka – svit znan (do 55-richchia biblioteky Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv) [Library – the world of knowledge (to the 55th anniversary of the library of Kyiv National University of Culture and Arts]. Kyiv, 2012, 16 p.

Bibliotetsi Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv – 55 rokiv [The library of Kyiv National University of Culture and Arts turns 55 years]. Kyiv, 2012, 93 p.

Vysotska T. L. Knyhy ta elektronni resursy: konkurentsiia abo vzaiemodiia [Books and electronic resource: contest or cooperation]. Aktualni pytannia roboty biblioteky vyshchoho navchalnoho zakladu : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [Contemporary issues in activity of library of higher education institutions]. Chernihiv, 2011, pp. 48–51.

Dolbenko T. O., Horban Yu. I. Dokumentni resursy bibliotek [Document resources of libraries]. Kyiv, 2016, 348 p.

ZhuravlovaI., Vlasov P. Knyha drukovana i knyha elektronna: rozmova bibliotekaria z knyharem [Printed book and electronic book: the dialogue of librarian and bibliophile]. Bibliotechnyi visnyk [Library Herald]. 2013, no. 3, pp. 16–22.

Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: vid vytokiv do sohodennia [The scientific library of Kyiv National University of Culture and Arts: from origins to nowadays]. Kyiv, 2013, 168 p.

«UFD/Biblioteka». Versiia 2.4. Osnovni polozhennia. Instruktsiia korystuvacha [«UFD/Library». Version 2.4. General provisions. User guide]. Kyiv, 2003, 68 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бібліотека – світ знань (до 55-річчя бібліотеки Київського національного університету культури і ми- стецтв) / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Наук. б-ка, Сектор метод. роботи. – Київ, 2012. – 16 с. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1).

Бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв – 55 років : іст. нарис / кол. уклад.: О. О. Скаченко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська ; КНУКіМ, Наук. б-ка. – Київ, 2012. – 93 с.

Висоцька Т. Л. Книги та електронні ресурси: конкуренція або взаємодія / Т. Л. Висоцька // Актуальні питання роботи бібліотеки вищого навчального закладу : матеріали Наук.-практ. конф. / уклад.: В. М. Бєлінська, Н. В. Мороз. – Чернігів, 2011. – С. 48–51.

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с.

Журавльова І. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / І. Журавльова, П. Власов // Бібл. вісн. – 2013. – № 3. – С. 16–22.

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення : іст. нарис / упоряд. О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2013. – 168 с.

«УФД/Бібліотека». Версія 2.4. Основні положення. Інструкція користувача / Український фондовий дім. – Київ, 2003. – 68 с.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)