DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118455

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ

В. В. Степко, О. О. Скаченко

Анотація


У статті висвітлено інформаційні ресурси Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв та охарактеризовано їх використання в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Доведено, що важливим інформаційним ресурсом бібліотеки є веб-сайт, завдяки якому надаються додаткові можливості користувачам, формується позитив- ний імідж бібліотеки у віртуальному просторі. На сайті розміщено відомості про різні напрями роботи бібліотеки, бібліотечні послуги, проектну діяльність та медіапродукти. До головних завдань бібліотеки віднесено формування і представлення на сайті електронного каталогу як багатофункціонального бібліографічного ресурсу, що є основою інформаційного обслуговування та базовим інформаційним продуктом бібліотеки. Розглянуто функціонування сервісу «Віртуальна довідка» та етапи створення електронної бібліотеки як ефективної форми обслуговування віддалених користувачів. Висвітлено актуальний напрям діяльності бібліотеки – презентацію наукової та творчої спадщини університету за допомогою проекту «12+ книг року». Проаналізовано реалізацію патріотичного інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації», мета якого – дослідження і популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини України. Розглянуто буктрейлери та флеш-презентації як засоби презентації книг, підготовлених співробітниками бібліотеки. Автори також розглядають підготовку лонгріду – нового формату подачі інформації у мережі Інтернет. Завдяки використанню сервісів Tilda Publishing та ThingLink, були створені інноваційні продукти: комплексна мультимедійна історія, що об’єднала фото, відео, текст, інтерактивні ілюстрації, гіперпосилання, цитати та інфографіку.

Отже, Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв є важливим науковим, інформаційним, освітнім та культурним центром університету, що забезпечує формування ресурсного наукового потенціалу; пропонує сучасні форми доступу до традиційних та електронних ресурсів; впроваджує нові інформаційні технології та надає якісні інформаційні послуги. 


Ключові слова


наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв; бібліотечно-інформаційне обслуговування; інформаційні ресурси; електронний каталог; бібліотечний сайт; віртуальна довідка; проектна діяльність, буктрейлер; лонгрід

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna prohrama okhorony ta zberezhennia nematerialnoi kulturnoi spadshchyny na 2004–2008 roky [State program of the protection and preservation of intangible cultural heritage in 2004–2008 years]. Uriadovyi portal: yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy [Government portal: unique web-portal of the executive authorities of Ukraine]. Available at: http://bit.ly/2xaTz5L.

Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv [Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts]. Available at: http://lib.knukim.edu.ua/.

Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: vid vytokiv do sohodennia [Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts: from the origins to the present]. Kyiv, 2013, 168 p.

Skachenko O. O. Innovatsiino-osvitnii proekt «Skarby natsii» ta yoho realizatsiia u Naukovii bibliotetsi KNUKiM [Innovation educational project «National Treasure» and its implementation in the Scientific Library of KNUC&A]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Herald of Odesa National University. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 158–166.

Skachenko O. Novyi mediaresurs biblioteky [The new media resource library]. Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Litopys podii, 2015 rik [Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts. Annals of events in 2015: digest]. Kyiv, 2015, pp. 57–58.

Iaroshenko T. O., Yakushko T. O. Tekhnolohii Veb 2.0 dlia bibliotek i korystuvachiv: novi mozhlyvosti rozvytku bibliotechnoho seredovyshcha [Web 2.0 technologies for libraries and users new opportunities for the development of library environment]. Kyiv, 2013, 106 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державна програма охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004 – 2008 роки [Електронний ресурс] // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://bit.ly/2xaTz5L (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/ (дата звернення: 27.07.2017). – Загол. з екрана.

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення : іст. нарис / упоряд. О. О. Скаченко ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; редкол.: Ю. І. Горбань, І. Л. Маловська, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська ; КНУКіМ, Наук. б-ка. – Київ : Ліра-К, 2013. – 168 с.

Скаченко О. О. Інноваційно-освітній проект «Скарби нації» та його реалізація у Науковій бібліотеці КНУКіМ / О. О. Скаченко // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – С. 158–166.

Скаченко О. Новий медіаресурс бібліотеки / О. Скаченко // Наук. б-ка Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Літопис подій, 2015 рік : дайджест. – Київ, 2015. – С. 57–58.

Ярошенко Т. О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко ; Укр. бібл. асоціація, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2013. – 106 с.Copyright (c) 2017 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)