DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).122671

Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Лариса Іванівна Самчук

Анотація


У статті охарактеризовано змістове наповнення галузевих бібліографічних посібників, представлених на порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Проаналізовано статистику переглядів бібліографічних рубрик дистантними користувачами за період з 2012 по 2017 рр. Закцентовано увагу на перевагах створення електронних бібліографічних посібників. Зроблено висновок, що бібліографічні посібники є важливим джерелом у системі довідково-бібліографічного обслуговування освітян. Окреслено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.


Ключові слова


бібліографічні списки; бібліографічні огляди; інформаційні потреби; портал Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; електронні бібліографічні посібники; актуальні проблеми освіти й науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia rozvytku Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho na 2017–2026 roky [ Development strategy of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine for 2017–2026]. Kyiv, 2017, 29 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; за заг. ред. Л. Д. Березівської]. – Київ, 2017. – 29 с.


Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)