DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130255

Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи

І. С. Грєбцова

Анотація


Метою статті є аналіз напрямків, форм, методів і можливостей співпраці факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова у підготовці істориків-професіоналів. У статті запропоновані методики й сценарії залучення студентів до систематичної роботи в бібліотеці, до наукового співробітництва з викладачами факультету й бібліотекарями над науковими проектами, наведені приклади вже існуючих форм співпраці та намічені напрямки її удосконалення в майбутньому.


Ключові слова


факультет історії та філософії; Наукова бібліотека ОНУ; студенти; викладачі; бібліотекарі; методика; бібліографічний покажчик; образ читача; співпраця

Повний текст:

PDF

Посилання


Grebtsova I. S. Novorossiyskiy universitet v razvitii blagotvoritelnosti v Odesse (vtoraya polovina XIX – nachalo XX st.). Blagotvoritelnost i metsenatstvo v Novorossiyskom universitete [Novorossiya University in charity development in Odessa (the second half of 19th century – beginning of 20th century) Charity and patronship in Novorossiya University]. Odessa, 2009, 504 p.

Rozvytok pravoslavia na pivdni Ukrainy, kinets ХVIII – pochatok XX st. (na materialakh Khersonskoi hubernii ta Pivdennoi Bessarabii) [The development of Orthodox Christianity in the south of Ukraine. End of 18th century – beginning of the 20th century (Based on materials of the Kherson Governorate and Southern Bessarabia)]. Odesa, 2010, 439 p.

Domin O. B., Aleksieienko M. V. Shukach slovianskykh skarbiv V. I. Hryhorovych [The searcher of the Slavic riches V. I. Hryhorovych]. Odesa, 2015, 482 p.

Istoriia Ukrainy v knyzhkovykh pamiatkakh XVI-XVII st. Z kolektsii Naukovoi biblioteky ONU im. I. I. Mechnykova [The history of Ukraine in rare books of 16th – 17th centuries from the collection of the Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Odesa, 2011, 330 p.

Grebtsova I. S. Novorossiyskiy universitet v razvitii blagotvoritelnosti v Odesse (vtoraya polovina XIX – nachalo XX st.). Blagotvoritelnost i metsenatstvo v Novorossiyskom universitete. Odessa, 2009, 504 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX – начало XX ст.) / И. С. Гребцова. Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиогр. указ. / сост. В. В. Самодурова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 504 с.

Дьомін О. Б. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алексєєнко ; авт. передм. І. М. Коваль ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2015. – 482 с.

Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVII ст. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова : зб. наук. пр. / упоряд.: О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко ; пер. текстів з фр. та комент.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. С. Кочмар. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 330 с.

Розвиток православ’я на півдні України, кінець ХVIII – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд.: Н. М. Діанова, В. В. Самодурова, В. С. Кочмар ; наук. ред. Н. М. Діанова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 439 с.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)