DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130264

Архіваріус та бібліофіл Антоній Мучковський

А. В. Великодная

Анотація


У статті подано біографічні відомості про життя польського філолога, видавця, архіваріуса та бібліофіла Антонія Мучковського (Мучека) (Antoni Muczkowski (Muciek), 1807–1852). Розкриті особливості його книжкової колекції.
А. Мучковський початкову освіту отримав у Кракові та Познані. Потім він навчався на юридичному факультеті Вроцлавського університету, а в Берлінському університеті вивчав право та філологію. По закінченню навчання А. Мучковський переїхав до Варшави. Спочатку він працював приватним вчителем, а потім вчителем у гімназії. Незабаром А. Мучковський перейшовна роботу в Головний архів давніх королівських метрик на посаду ад’юнкта.Через кілька років за рекомендацією В.-А. Мацийовського А. Мучковський був призначений викладачем грецької й латинської літератур на кафедрі античної літератури Римсько-католицької духовної академії в Варшаві. А. Мучковський, не зважаючи на тяжку хворобу та фінансові проблеми, збирав та досліджував матеріали з історії Польщі. В останні роки життя він працював над «Польським дипломатичним кодексом» («Kodeks dyplomatyczny polski»; Варшава, 1847–1859). Антоній Мучковський був пристрасним бібліофілом, якого знали всі антиквари Варшави. Весь свій прибуток колекціонер витрачав на купівлю книг. Вчений зібрав найкращу на той час бібліотеку в Варшаві, що налічувала близько 12000 назв книг і брошур. Після смерті А. Мучковського бібліотека та інше майно бібліофіла були виставлені на продаж на публічному аукціоні, що проходив у кінці червня 1852 р. Книги та рукописи з бібліотеки А. Мучковського були розпорошені і подальша доля більшості примірників є невідомою. У Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова виявлено більше десятка примірників із книгозбірні Антонія Мучковського. Вони надійшли до фонду у складі двох інших колекцій: Анджея Кухарського та Ромуальда Губе. Книги з цих колекцій влилися до загального фонду бібліотеки та поповнили філологічну, етнографічну, юридичну й історичну літературу. Виявлення книг А. Мучковського з фондів університетської бібліотеки, вивчення формування колекції, історії існування примірників книг та їх особливостей є перспективним напрямком.

 


Ключові слова


бібліофіл; архіваріус; А. Мучковський; Р. Губе; А. Кухарський; університетська бібліотека

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Knyzhky Antoniya Muchkovskoho u fondi Naukovoyi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Books by Anthony Muchkovsky in the fund of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Odessa, 2017. Available at: http://liber.onu.edu.ua/pdf/vistavki/Muchkovskiy.pdf (acessed 16 April 2018).

Knyzhkovi znaky yevropeyskykh bibliofiliv u kolektsiyakh universytet·skoyi biblioteky: albom-kataloh [Bookplates of European bibliophiles in the collections of the university library: album-catalogue]. Odessa, 2017, 164 р.

Polski starodruky z kolektsiy universytet·skoyi biblioteky [Polish early printed books from the collections of the university library]. Odessa, 2012, 379 р.

Cmentarz Powązkowski oraz cmentarze katolickie i innych wyznań pod Warszawą i w okolicach tegoż miasta opisal K. Wł. Wójcicki. Warszaw, 1858, t. 3, pp. [4], XI, 264, XLII.

Dziennik Warszawski Poświęcony Wiadomościom Krajowym i Zagranicznym, Literaturze i Sztukom Pięknym. Warszaw, 1852, no 218–219, 221–224, 226.

Kurjer Warszawski. Warszaw, 1850, no 128.

Kurjer Warszawski. Warszaw, 1852, no 95, 147, 167, 182.

Orgelbrand S. Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. Warszaw, 1901, t. 10, pp. [4], 601, [1].

Polski Indeks Biograficzny. München, 2004, 1980 p.

Polski słownik biograficzny. Wroclaw, Warsaw, Krakov, Gdansk, 1977, t. 22, 245 p.

Szenic, Stanisław. Cmentarz Powązkowski : zmarli i ich rodziny. Warszaw, 1982, t. 2, pp. 18–19.

Tatarowicz K. Muczkowski. Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Lodz, 1958, pp. 65–68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Книжки Антонія Мучковського у фонді Наукової бібліотеки
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова [Електронний ресурс] : вірт. вист. / упоряд. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дан. – Одеса, 2017. – Загол. з тит. екрана. – Режим доступу: http://liber. onu.edu.ua/pdf/vistavki/Muchkovskiy.pdf (дата звертання: 07.05.2018). – Загол. з екрана.

2. Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альб.-кат. / упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2017. – 164 с. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги, № 2).

3. Польські стародруки з колекцій університетської бібліотеки = Starodruki polskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej : кат. / упоряд.: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; пер. О. Л. Ляшенко ; наук. ред. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2012. – 379 с.

4. Cmentarz Powązkowski oraz cmentarze katolickie i innych wyznań pod Warszawą i w okolicach tegoż miasta / opisal K. Wł. Wójcicki. – Warszawa : w drukarni S. Orgelbranda. – 1858. – T. 3. – [4], XI, 264, XLII s.

5. Dziennik Warszawski Poświęcony Wiadomościom Krajowym i Zagranicznym, Literaturze i Sztukom Pięknym. – Warszawa : Józef Unger. – R. 2 1852, № 218–219, 221–224, 226.

6. Kurjer Warszawski / [red. Karol Kucz]. – Warszawa. – 1850. – № 128.

7. Kurjer Warszawski / [red. Karol Kucz]. – Warszawa. – 1852. – № 95, 147, 167, 182.

8. Orgelbrand S. Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. T. 10 : od Marrast do Nyx / S. Orgelbrand. – Warszawa : wyd. Towarzystwa akcyjnego odlewni czcionek i drukarni S. Orgelbranda synów, 1901. – [4], 601, [1] s., il.

9. Polski Indeks Biograficzny = Polnischer Biographischer Index = Polish Biographical Index / Opracowany przez = Bearbeitet von = Compiled by Gabriele Baumgartner. – Wyd. 2. – München : K. G. Saur, 2004. – 1980 s.

10. Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977. – T. XXII. – S. 245.

11. Szenic S. Cmentarz Powązkowski : zmarli i ich rodziny / Stanisław Szenic. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – Т. 2. – S. 18–19.

12. Tatarowicz K. Muczkowski / K. Tatarowicz // Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. – Łódź :nakład. Ministerstwa szkolnictwa wyższego, 1958. – S. 65–68.Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)