DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2018.1(19).130268

Рецензія на бібліографічний посібник «З Україною в серці відкриваємо світ» (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв)

Л. І. Прокопенко

Анотація


З Україною в серці відкриваємо світ: до 20-річчя кафедри міжнародного туриз-
му КНУКіМ : бібліогр. покажч. / уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-
Наібуліна, Л. М. Устименко ; редкол.: Ю. І. Горбань, В. С. Антоненко, А. М. Гав-
рилюк, Т. І. Ткаченко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 194 с.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2018 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)