DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165926

ЛІТЕРАТУРНІ ЗБІРНИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО «ТОВАРИСТВА ДОПОМОГИ ЛІТЕРАТОРАМ І УЧЕНИМ» (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

І. С. Грєбцова

Анотація


У статті, на матеріалах літературних видань, що були опубліковані у 1892 р. в Одесі, «Южный сборник в пользу пострадавших от неурожая» і «Отклик: в пользу голодающих», нормативно-правової і діловодної документації, архівних документів, розглянуто діяльність Одеського товариства допомоги літераторам і ученим, роль літературних збірників у формуванні джерел надходження коштів до благодійної організації. Комплексний аналіз джерел дозволів дослідити головні віхи у діяльності товариства, визначити роль викладачів Новоросійського університету у виданні літературних збірників і розвитку добродійного товариства в цілому.

Ключові слова


літературні збірники; благодійність; університет; викладачі; журналісти

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 45, inventory 8, dossier 17, 326 p.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 151, inventory 1, dossier 46, 18 p.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund 162, inventory 1, dossier 7, 58 p.

Grebtsova I. S. Novorossiyskiy universitet v razvitii blagotvoritelnosti v Odesse (vtoraya polovina XIX – nachalo XX st.). Blagotvoritelnost i metsenatstvo v Novorossiyskom universitete [Novorossiya University in the context of the development of charity in Odessa (the second half of XIX – the beginning of the XX century)]. Odessa, 2009, 504 p.

let deyatelnosti Odesskogo obshchestva vspomoshchestvovaniya literatoram i uchenym: 1889–1913 gg. [25th anniversary of the activity of Odessa society of the assistance to the writers and scientists: 1889–1913]. Odessa, 1914, 40 p.

Niva [Field]. 1892, 25 jan. (no 4).

Otklik: v polzu golodayushchikh [Response: in favor of the starving]. Odessa, 1892, 276 p.

Ustav Odesskogo obshchestva vspomoshchestvovaniya literatoram i uchenym [The statute of Odessa society of the assistance to the writers and scientists]. Odessa, 1889, 15 p.

Yuzhnyy sbornik v polzu postradavshikh ot neurozhaya, izdannyy Odesskim obshchestvom vspomoshchestvovaniya literatoram i uchenym [Southern collection in favor of the victims of the bad harvest]. Odessa, 1892, department 1, 256 p.; department 2, 222 p.

Yastrebov V. Yuzhnyy sbornik v pomoshch postradavshim ot neurozhaya, izdannyy Odesskim obshchestvom vspomoshchestvovaniya literatoram i uchenym [Southern collection in favor of the victims of the bad harvest, published by Odessa society of the assistance to the writers and scientists]. Kievskaya starina [Kyiv antiques]. 1892, t. 38, no 7, pp. 133–135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 45. – Оп. 8 (1893). – Спр. 17. – 326 арк.

ДАОО. – Ф. 151. – Оп. 1 (1911–1913). – Спр. 46. – 18 арк.

ДАОО. – Ф. 162. – Оп. 1 (1894). – Спр. 7. – 58 арк.

Гребцова И. С. Новороссийский университет в развитии благотворительности в Одессе (вторая половина XIX – начало XX ст.)  / И. С. Гребцова. Благотворительность и меценатство в Новороссийском университете : библиогр. указ. / сост.: В. В. Самодурова, И. С. Гребцова ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 504 с.

25 лет деятельности Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым : 1889–1913 гг. – Одесса, 1914. – 40 с.

Нива. – 1892. – 25 янв. (№ 4).

Отклик: в пользу голодающих. – Одесса, 1892. – 276 с.

Устав Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым. – Одесса, 1889. – 15 с.

Южный сборник в пользу пострадавших от неурожая, изданный Одесским обществом вспомоществования литераторам и ученым. – Одесса, 1892. – 1 отд. – 256 с. ; 2 отд. – 222 с.

Ястребов В. Южный сборник в помощь пострадавшим от неурожая, изданный Одесским обществом вспомоществования литераторам и ученым // Киев. старина. – 1892. – Т. 38, № 7. – С. 133–135.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)