DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165927

ЧАСОПИС «НОВИМИ СТЕЖКАМИ» В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ УКРАЇНИ 1922 РОКУ (ОСВІТНІЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР)

В. М. Іващенко

Анотація


На основі тематичного аналізу публікацій у педагогічному часописі «Новими стежками» висвітлено проблеми освітнього та соціокультурного характеру в контексті регіональних особливостей Полтавщини. Встановлено, що проблеми, які розглянуто на сторінках часопису, характерні для педагогічних видань досліджуваного періоду, так як зумовлені соціальною необхідністю висвітлення вагомих подій, інтерпретованих в руслі ідеологічного впливу політичної системи. Особливу увагу зосереджено на виявленні етнографічних, краєзнавчих елементів у викладанні предметів природничого та математичного спрямування. Констатовано важливість регіональних періодичних видань для оперативного ознайомлення широкого педагогічного загалу з проблемами соціальної та освітньої тематики.

Ключові слова


педагогічні регіональні видання; етнографічні особливості; освітня практика; соціальне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ghandzjuk V. O. Chasopysy Podillja periodu nacionaljno-vyzvoljnykh zmaghanj (1917–1920 rr.) u vidstojuvanni idej derzhavnosti [Periodicals of Podillya of the period of the national liberation struggle (1917–1920) in defending the ideas of statehood]. Kyiv, 2008, 20 p.

Drozdovsjka O. R. Ukrajinsjka presa povitovykh mist Ghalychyny 20–30 rr. XX st., osoblyvosti stanovlennja ta rozvytku, systema tekstovykh publikacij [Ukrainian press of county cities of Galicia 20–30 years of the XX century: peculiarities of formation and development, system of text publications]. Kyiv, 2002, 228 p.

Zhurnaly psykhologho-pedaghoghichnoji tematyky XX st. – pochatku XX st. z fondu Derzhavnoji naukovopedaghoghichnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. O. Sukhomlynsjkogho [Journals psychological and pedagogical subjects of the XIX – early XX centuries. from the Fund of V. O. Sukhomlynsky the State Scientific-Pedagogical Library of Ukraine]. Kyiv, 2009, 125 p.

Kalakura Ja. S., Vojcekhivsjka I. N., Pavlenko C. F., Koroljov B. I. Istorychne dzhereloznavstvo [Historical Source Studies]. Kyiv, 2002, 488 p.

Koljastruk O. A. Presa USRR v konteksti polityky ukrajinizaciji (20–30-ti roky XX st.) [The press of the Ukrainian SSR in the context of the Ukrainianization policy (20–30’s of the twentieth century)]. Kyiv, 2003, 200 p.

Loboda S. Pedaghoghichna presa 1920–1930 rr. jak zasib formuvannja suspiljno-politychnoji svidomosti [The pedagogical press of 1920–1930 as a means of forming the socio-political consciousness]. Psykhologhopedaghoghichni problemy siljsjkoji shkoly [Psychological & Pedagogical Problems of Rural School]. 2012. no 43, pp. 217–226.

Novymy stezhkamy [New paths]. 1922, zhovtenj, part. 1, 72 p.

Novymy stezhkamy [New paths]. 1922, lystopad, part. 2–3, 85 p.

Periodychni vydannja Katerynoslava i Katerynoslavsjkoji ghuberniji (1816–1917 rr.) [Periodicals of Ekaterinoslav and Ekaterinoslav province (1816–1917)]. Lviv, Kyiv, 1995, 154 p.

Rudyj Gh. Periodyka Ukrajiny jak ob’jekt dzhereloznavchogho doslidzhennja ukrajinsjkoji kuljtury (1917– 1920 rr.) [Periodicals of Ukraine as an object of source study study of Ukrainian culture (1917–1920)]. Kyiv, 2004, 33 p.

Ukrajinsjka zhurnalistyka v imenakh [Ukrainian journalism in names]. 1994–1997. Issue 1–4.

Khitrova T. Typologhichni osoblyvosti periodychnoji presy Zaporizjkogho kraju (1904–1920 rr.) [Typological peculiarities of the periodical press of the Zaporozhye region (1904–1920 years)]. Kyiv, 2007, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / В. О. Гандзюк. – Київ, 2008. – 20 с.

Дроздовська О. Р. Українська преса повітових міст Галичини 20–30 рр. ХХ ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій : дис. … канд. філол. наук. : 10.01.08 «Журналістика» / О. Р. Дроздовська. – Київ, 2002. – 228 с.

Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : іст.-бібліогр. дослідж. / упоряд.: Н. Г. Мацібора [та ін.] ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. З. І. Наконечна. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 125 с.

Історичне джерелознавство : підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, C. Ф. Павленко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 488 с.

Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики українізації (20–30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. А. Коляструк. – Київ, 2003. – 200 с.

Лобода С. Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості / С. Лобода // Псих.-пед. проблеми сільс. шк. – 2012. – № 43. – С. 217–226.

Новими стежками : пед. журн. – 1922. – Жовт. (Ч. 1). – 72 с.

Новими стежками : пед. журн. – 1922. – Листоп. (Ч. 2–3). – 85 с.

Періодичні видання Катеринослава і Катеринославської губернії (1816–1917 рр.) : список / уклад.: Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко, О. Д. Школьна. – Львів ; Київ, 1995. – 154 с.

Рудий Г. Періодика України як об’єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917– 1920 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / Г. Я. Рудий. – Київ, 2004. – 33 с.

Українська журналістика в іменах / гол. ред. М. Романюка ; авт. передм. В. Качкан. – Львів : НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики, 1994–1997. – Вип. 1–4.

Хітрова Т. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904–1920 рр.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 «Журналістика» / Т. В. Хітрова. – Київ, 2007. – 20 с.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)