DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165931

ФОРМУВАННЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСІ: СТОРІНКАМИ ЖУРНАЛУ «СИЛУЭТЫ» (1922–1925)

Г. І. Шульга

Анотація


У статті подані результати дослідження розвитку кінематографічної справи та освіти в Одесі через публікації на сторінках журналу «Силуэты», який видавався у 1922–1925 рр. Висвітлюється становлення та розвиток першого спеціалізованого навчального закладу в УРСР – Державних курсів кінематографії, який було трансформовано в Одеський кіно-технікум.

Ключові слова


Одеський кіно-технікум; Всеукраїнське фотокіноуправління; кіномистецтво; журнал «Силуэты»; А. Лундін; П. Чардинін; Й. Тимченко

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 8, pp. 1.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 58, pp. 8.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 66, pp. 10.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 79, pp. 14

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 2. pp. 1.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund R-3870, inventory 1, dossier 79, pp. 15.

Anotovanyi kataloh filmiv, vyroblenyi na Odeskii kinostudii khudozhnikh filmiv ta inshykh studiiakh i tvorchykh. obiednanniakh v Odesi u 1917–2004 rr. [Annotated catalogue of the films, created at the Odessa Film Studio and other studios and creative associations in Odessa in 1917–2004]. Odesa, 2004, 610 p.

Bezklubenko S. Ukrainske kino: nacherk istorii [Ukrainian cinematography: drawing of the history]. Kyiv, 2001, 169 p.

Vozrozhdenie sovetskogo kino: ot nashego Kharkovskogo korrespondenta [Rebirth of the cinematography of the Soviet Union: from our Kharkiv correspondent]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 8/9, pp. 30

Hoseiko L. Istoriia ukrainskoho kinematohrafa: 1896–1995 rr. [History of Ukrainian cinematograph: 1869– 1995 years]. Kyiv, 2005, 464 p.

Istoriia ukrainskoho radianskoho kino [History of Ukrainian Soviet cinematograph]. Kyiv, 1986, t. 1: 1917– 1930, 245 p.

Kapelhorodska N., Hlushchenko Ye. Nacherky dalekoi kino istorii [Drawings of the distant history of the cinematograph]. Kyiv, 2005, 216 p.

Kapchinskiy M. Ya. U Chernogo morya [Near the Black sea]. Zhizn v kino: veterany o sebe i o svoikh tovarishchakh [Life in the film: veterans about themselves and their mates]. Moskva, 1971, vol. 1, pp. 44–65.

Kapchynskyi M. Ya. Bilia Chornoho moria: spohady [Near the Black Sea]. KINO-KOLO: chasopys ekrannykh mystetstv [Film circle: the journal of the screen arts]. 2003, no 17, pp. 82–94.

Kapchynskyi M. Ya. Bilia Chornoho moria: spohady [Near the Black Sea: memories]. KINO-KOLO: chasopys ekrannykh mystetstv [Film circle: the journal of the screen arts]. 2003, no 18, pp. 78–88.

Kino-kursy [Film training courses]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 8/9. pp. 29–30.

Kinoproizvodstvo v Odesse [Film production in Odessa]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923–1924, no 15, pp. 12.

Kino-front: v Odesskoe okruzhnoe foto-kino upravlenie [Film front: to the Odessa district photo and cinema administration]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 11, pp. 21.

Kino-front: goskursy kinematorafii [Film front:]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 6/7, pp. 4.

Kino-front: goskursy kinematografii [Film front:]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 6/7, pp. 17

Kino-front: goskursy kinematografii [Film front:]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 10, pp. 25.

Kino-front: proizvodstvennaya rabota VUFKU v Odesse [Film front: production job of the All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU) in Odessa]. Siluety: literatura, iskusstvo, teatr, kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 14, pp. 11.

Kino-front: kino-gorodok [Film front: film town]. Siluety: literatura, iskusstvo, teatr, kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 10, pp. 23.

Kino: kino-promyshlennost v Odesse [Film front: film production in Odessa]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 4, pp. 13.

Kino-front: kino-sezon v Odesse [Film front: film season in Odessa]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923–1924, no 19, pp. 12.

Kino-front: perspektiva raboty [Film front: perspective of the work]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1922, no 1, pp. 16.

Kino-front: goskursy kinematografii [Film front: state training courses of the cinematograph]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 14, pp. 11.

Kino-front: proizvodstvennayarabota VUFKU [Film front: production job of the All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU)]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 12, pp. 22.

Kino-front: sovetskoe kino vozrozhdaetsya: na odesskikh kino-fabrikakh [Film front: Soviet cinematograph]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 13, pp. 13–14.

Kino-front: u ekrana [Film front: near the screen]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 12, pp. 22.

Kino-front: ukrainskaya kinematografiya [Film front:]. Siluety: literatura, iskusstvo, teatr, kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 11, pp. 22.

Kino-front: ekonomika kino [Film front:]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 5, pp. 11.

Korniienko I. S. Ukrainske radianske kinomystetstvo: 1917–1929 rr. [Ukrainian Soviet cinematic art: 1917– 1929 years]. Kyiv, 1959, 144 p.

Lenta dlinnoy v polveka: Odesskoy studii khudozhestvennykh filmov – 50 let [Half-century long motion picture: 50th anniversary of Odessa Film Studio]. Odessa, 1969, 32 p.

Malinovskiy A. Kino v Odesse: putevoditel po kinoteatram starym i novym [Cinematograph in Odessa: guidebook of the old and new film theatres]. Odessa, 2000, 220 p.

Mislavskiy V., Geresha V. Mekhanik-izobretatel Iosif Timchenko: v dokumentakh i vospominaniyakh [Mechanic-inventor Iosif Timchenko: according to documents and memories]. Kharkov, 2012, 287 p.

Mislavskiy V. N. Odessa... Nemoe kino: 1897–1930 [Odessa…silent screen: 1897–1930]. Kharkov, 2015, 376 p.

Myslavskyi V. N. Ukrainske kinomystetstvo 20-kh rokiv XX st.: orhanizatsiinotvorchi transformatsii [Ukrainian cinematic art in 1920s: organizational and creative transformations]. Kharkiv, 2018, 469 p.

Na kino-fabrikakh «VUFKU»: ocherednye postanovki [At the film studio of the All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU): regular production]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 13, pp. 14.

Ostrovskiy G. Odessa, more, kino: stranitsy istorii dalekoy i blizkoy [Odessa, sea, cinematograph: pages of the distant and recent history]. Odessa, 1989, 183 p.

Parkhitko O. V., Khobta O. I. Istoriia ukrainskoi zhurnalistyky: odeska periodyka pochatku XX stolittia [History of Ukrainian journalism: Odessa periodicals in the beginning of the 20th century]. Odesa, 2010, 219 p.

Poddubnyy V. Krasnye artisty [Red artists]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1924, no 5(43), pp. 15.

Proizvodstvo Vufku [Production of the All-Ukrainian Photo Cinema Administration (VUFKU)]. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923–1924, no 20, pp. 12.

Rosliak R. V. Stanovlennia kinoosvity v Ukraini: druha polovyna 10-kh – pochatok 30-kh rr. XX st. [Establishment of the cinema education in Ukraine: the second half of the 1910s – the beginning of the 1930s]. Kyiv, 2004, 19 p.

Rudyi H. Periodyka Ukrainy 1917–1940 rr. yak istorychne dzherelo [Ukrainian periodicals in 1917–1940 as a historical source]. Bibliotechnyi visnyk [Library herald]. 2008, no 1, pp. 29–33

Suvorov A. Y. Siluety: literatura. iskusstvo. teatr. kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1924, no 38, pp. 12.

U ekrana [Near the screen]. Siluety: literatura, iskusstvo, teatr, kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923, no 4, pp. 14.

U ekrana [Near the screen]. Siluety: literatura, iskusstvo, teatr, kino [Silhouettes: literature. art. theatre. cinema]. 1923–1924. no 16. pp. 11.

Khobta O. I. Mystetska periodyka Odesy druhoho desiatyrichchia XX st.: istoryko-funktsionalnyi aspekt ta interpretatsiini osoblyvosti [Artistic periodical of Odessa of the second decade of the 20th century: historicalfunctional aspect and interpretative specifics]. Kyiv, 2005, 18 p.

Shklovskiy V. B. Za sorok let kino [Within 40 years of the cinematography]. Moskva, 1965, 455 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 3870. – Оп. 1. – Спр. 8 (1924). – Арк. 1.

ДАОО. – Ф. 3870. – Оп. 1. – Спр. 58 (1924). – Арк.8.

ДАОО. – Ф. 3870. – Оп. 1. – Спр. 66 (1924). – Арк. 10.

ДАОО. – Ф. 3870. – Оп.1. – Спр. 79 (1924). – Арк. 14.

ДАОО. – Ф. 3870. – Оп. 1. – Спр. 2 (1924). – Арк. 1.

ДАОО. – Ф. 3870. – Оп. 1. – Спр. 79 (1924). – Арк. 15.

Анотований каталог фільмів, вироблений на Одеській кіностудії художніх фільмів та інших студіях і творчих об’єднаннях в Одесі у 1917–2004 рр. / авт.-упоряд.: Є. Рудих, В. Костроменко ; наук. ред. С. Тримбач. – Одеса : ОЦНТЕІ, 2004. – 610 с.

Безклубенко С. Українське кіно : начерк історії / С. Безклубенко. – Київ : КНУКіМ, 2001. – 169 с.

Возрождение советского кино : от нашего Харьковского корреспондента // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 8–9. – С. 30.

Госейко Л. Історія українського кінематографа, 1896–1995 рр. / Л. Госейко ; пер. з фр.: С. Довганюк, Л. Госейко. – Київ : КІNОКОЛО, 2005. – 464 с.

Історія українського радянського кіно : у 3 т. / гол. ред. Т. Левчук. – Київ : Наук. думка, 1986. – Т. 1 : 1917–1930. – 245 с.

Капельгородська Н. М. Начерки далекої кіно історії / H. Капельгородська, Є. Глущенко. – Київ : АВДІ, 2005. – 216 с.

Капчинский М. Я. У Черного моря / М. Капчинский // Жизнь в кино : ветераны о себе и о своих товарищах. – М. : Искусство, 1971. – Вып. 1. – С. 44–65.

Капчинський М. Я. Біля Чорного моря : спогади / М. Капчинський ; пер. з рос. К. Коверзнєва // КІNОКОЛО : часоп. екран. мистецтв. – 2003. – № 17. – С. 82–94.

Капчинський М. Я. Біля Чорного моря : спогади / М. Капчинський ; пер. з рос. К. Коверзнєва // КІNОКОЛО : часоп. екран. мистецтв. – 2003. – № 18. – С. 78–88.

Кино-курсы // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 8/9. – С. 29–30.

Кинопроизводство в Одессе // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923–1924. – № 15. – С. 12.

Кино-фронт : в Одесском окружном фото-кино управлении // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 11. – С. 21.

Кино-фронт : госкурсы кинематорафии // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 6/7. – С. 4.

Кино-фронт : госкурсы кинематографии // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 6/7. – С. 17.

Кино-фронт : госкурсы кинематографии // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 10. – С. 25.

Кино-фронт: госкурсы кинематографии // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 14. – С. 11.

Кино-фронт : кино-городок // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 10. – С. 23.

Кино-фронт : кино-промышленность в Одессе // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 4. – С. 13.

Кино-фронт : кино-сезон в Одессе // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923– 1924. – № 19. – С. 12.

Кино-фронт : перспектива работы // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1922. – № 1. – С. 16

Кино-фронт: производственная работа ВУФКУ в Одессе // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 14. – С. 11.

Кино-фронт : производственная работа ВУФКУ. // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 12. – С. 22.

Кино-фронт : советское кино возрождается : на одесских кино-фабриках // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 13. – С. 13–14.

Кино-фронт : у экрана // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 12. – С. 22.

Кино-фронт : украинская кинематография // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 11. – С. 22.

Кино-фронт : экономика кино // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – Одесса, 1923. – № 5. – С. 11.

Корнієнко І. С. Українське радянське кіномистецтво : 1917–1929 рр. : нариси / І. С. Корнієнко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 144 с.

Лента длинной в полвека : Одесской студии художественных фильмов – 50 лет / авт. текста Г. Зленко. – Одесса : Маяк, 1969. – 32 с.

Малиновский А. Кино в Одессе : путеводитель по кинотеатрам старым и новым / А. Малиновский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 220 с.

Миславский В. Механик-изобретатель Иосиф Тимченко : в документах и воспоминаниях / В. Миславский, В. Гереша. – Харьков : вид. буд. «Фактор», 2012. – 287 с.

Миславский В. Н. Одесса... Немое кино, 1897–1930 гг. : фильмо-биогр. справ. / В. Миславский. – Харьков : Торсинг плюс, 2015. – 376 с.

Миславський В. Н. Українське кіномистецтво 20-х років ХХ ст. : організаційнотворчі трансформації : дис. ... д-ра мистецтвознавства / В. Н. Миславський. – Харків : Харків. держ. акад. культури, 2018. – 469 с.

На кино-фабриках «ВУФКУ» : очередные постановки // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 13. – С. 14.

Островский Г. Одесса, море, кино : страницы истории далекой и близкой / Г. Островский. – Одесса : Маяк, 1989. – 183 с.

Пархітько О. В. Історія української журналістики: одеська періодика початку XX ст. : навч. посіб. / О. В. Пархітько, О. І. Хобта. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – 219 с.

Поддубный В. Красные артисты / В. Поддубный // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1924. – № 5 (43). – С. 15.

Производство Вуфку // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923–1924. – № 20. – С. 12.

Росляк Р. В. Становлення кіноосвіти в Україні : друга половина 10-х – початок 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Р. В. Росляк. – Киев, 2004. – 19 с.

Рудий Г. Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело / Г. Рудий // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 29–33.

Суворов А. И. // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1924. – № 38. – С. 12.

У экрана // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923. – № 4. – С. 14.

У экрана // Силуэты : литература, искусство, театр, кино. – 1923–1924. – № 16. – С. 11.

Хобта О. І. Мистецька періодика Одеси другого десятиріччя ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук / О. І. Хобта. – Киев, 2005. – 18 с.

Шкловский В. Б. За сорок лет кино / В. Б. Шкловский. – М., 1965. – 455 с.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)