DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165933

ТВОРИ ВОЛЬТЕРА В ЛІЦЕЙСЬКІЙ БIБЛIОТЕЦІ

О. В. Полевщикова

Анотація


Твори Вольтера (1699–1778) – французького просвітителя, однієї з ключових фігур світової літератури й філософії – займають помітне місце в фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У повідомленні розглядається становлення колекції «Вольтеріана» університетської бібліотеки на першому етапі її історії, що пов’язаний з Рішельєвським ліцеєм в Одесі (1817–1865).

Єдиним документом, у якому зафіксовані цікаві для нас книги, є «Каталог Книгам, що знаходяться в основній Бібліотеці Рішельєвського ліцею», що був складений у 1829 р. (зберігається у фонді Рішельєвського ліцею (Ф. 40) Державного архіву Одеської області). Відзначимо, що всі записані в каталозі праці Вольтера збереглися в бібліотеці до теперішнього часу. Для більш повного відтворення репертуару в ліцейській бібліотеці був переглянутий de visu комплекс творів Вольтера, що зберігаються на сьогоднішній час у фондах бібліотеки. Були відібрані примірники зі штампом «ПЕЧ: ОДЕСС: РИШЕЛЬЕВСКАГО ЛИЦЕЯ».

Представлена інформація про низку примірників творів Вольтера, які надійшли до ліцейської бібліотеки. Відзначені основні історичні факти, відомі сьогодні про початковий етап формування бібліотеки Рішельєвського ліцею, роль герцога Рішельє й абата Ніколя. У 1830–1850-ті рр. поповнення її фонду творами Вольтера явно сповільнивлося, що не дивно в контексті посилення реакційних тенденцій у внутрішній політиці царизму і в суспільних настроях. Ліцейська добірка творів Вольтера представлена досить скромно, проте вона багаторазово зросла після перетворення ліцею в Новоросійський університет, перш за все – завдяки надходженню наприкінці XIX ст. престижних приватних книжкових зібрань сім’ї Воронцових і графа О. Г. Строганова.


Ключові слова


Вольтер; Рішельєвський ліцей; бібліотека; Д.-Ш. Ніколь; Одеса

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund, 44, inventory 1, dossier 4 (1819).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund, 44, inventory 1, dossier 46 (1822).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odessa Region]. Fund, 44, inventory 1, dossier 14 (1829).

Biblioteka Imperatorskogo Tsarskoselskogo (Aleksandrovskogo) litseya v Ekaterinburge. T. 2, part. 1. A–H : Zapadnoevropeyskie izdaniya, opublikovannyie do 1800 goda. Iz sobraniya otdela redkih knig Zonalnoy nauchnoy biblioteki Uralskogo federalnogo universiteta [The Library of the Imperial Tsarskoye Selo (Alexander) Lyceum in Yekaterinburg. T. 2, part. 1 : A–H: European editions published before 1800. From the collection of the Rare Books Department of Zonal Research Library of the Ural Federal University]. Ekaterinburg, 2017, 506 p. Available at: http://hdl.handle.net/10995/57450

Alieksieienko M. V. Bibliotekari Rishelievskoho litseiu [Librarians of the Richelieu Lyceum]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnkyova [Scientific Library of Odesa I. I. Mechnikov National University]. Available at: https://bit.ly/2HBXFsa

Alieksieienko M. V., Podrezova M. O. Polevshchykova O. V., Pruzhyna V. P., Samodurova V. V. Dva stolittia sluzhinnia knyzi. Istoriia Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, 1817–2017 [Two centuries of service to the book. History of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University, 1817–2017]. Odessa, 2017, 292 p.

Mihnevich I. G. Istoricheskiy obzor sorokaletiya Rishelevskogo litseya s 1817 g. po 1857 god [Historical review of forty years of Richelieu Lyceum from 1817 to 1857], Odessa, 1857, 200 p.

Obschiy alfavitnyiy spisok knigam na frantsuzskom yazyike, zapreschennyim inostrannoyu tsenzuroyu bezuslovno i dlya publiki : s 1815 po 1853 god vklyuchitelno… [The general alphabetical list of books in French, completely prohibited by the censorship for foreign languages as well for the public: from 1815 to 1853 inclusive], Saint-Petersbourg, 1855, 386 p.

Polevschikova E. V. Biblioteka Rishelevskogo litseya v 1817–1828 gg. (po materialam Gosudarstvennogo arhiva Odesskoy oblasti [The Richelieu Lycem Library in 1817–1828 (after the documents of the State archives of the Odessa region)], Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odessa University herald. Series: Library Science, Bibliography, Bibliology]. Odesa, 2007, t. 12, vol. 14. pp. 29–95.

Frappaz, chanoine Z. Vie de l’abbé Nicolle [The life of abbot Nicolle], Paris, 1857, 307 p.

Polevchtchikova E. Les Français et les Russes dans les établissements éducatifs d’Odessa (1802–1822) [The French and the Russians in the educational institutions of Odessa, 1802–1822], Le précepteur francophone en Europe (XVIIe–XIXe siècles) [The French tutor in Europe (17th-19th centuries)], Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 187–204.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. 44. – Оп. 1. – Спр. 4 (1819 г.).

ДАОО. – Ф. 44. – Оп. 1. – Спр. 46 (1822 г.).

ДАОО. – Ф. 44. – Оп. 1. – Спр. 14 (1829 госп. частина).

Библиотека Императорского Царскосельского (Александровского) лицея в Екатеринбурге. Т. 2, ч. 1 : A–H : Западноевропейские издания, опубликованные до 1800 года. Из собрания отдела редких книг Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета / под общ. ред. О. М. Кадочиговой. – Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 2017. – 576 с. – Сведения доступные также по Интернету: http:// hdl.handle.net/10995/57450 (дата обращения: 25.03.2019).

Бібліотекарі Рішельєвського ліцею / уклад. М. В. Алєксєєнко // Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2HBXFsa (дата звернення: 25.03.2019). – Загол. з екрана.

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 год / И. Г. Михневич. – Одесса : в тип. Л. Нитче, 1857. – 200 с.

Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностранною цензурою безусловно и для публики : с 1815 по 1853 год включительно… – СПб., 1855. – 386 с.

Полевщикова Е. В. Библиотека Ришельевского лицея в 1817-1828 гг. (по материалам Государственного архива Одесской области) / Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 14. – С. 29–95.

Frappaz, chanoine Z. Vie de l’abbé Nicolle. – Paris, 1857. – 307 p.

Polevchtchikova E.. Les Français et les Russes dans les établissements éducatifs d’Odessa (1802–1822) / Е. Polevchtchikova // Le précepteur francophone en Europe (XVIIe–XIXe siècles). – Paris : L’Harmattan, 2013. – P. 187–204.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)