DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.1(21).165935

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КНИГОЗБІРЕНЬ МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ

А. І. Рубан

Анотація


У статті проаналізовано видання університетських книгозбірень, що входять до складу мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, видані ними у 2013–2017 рр.

Ключові слова


університетські бібліотеки; освітянські бібліотеки; мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; видавнича діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aivazian O. B., Prokopchuk V. S. Biblioteky Podillia (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) [Libraries of Podillia (second half of the XIX – early XX centuries)]. Kamyanets-Podilsky, 2016. 255 p.

Bibliohrafichne posylannia (zahalni pravyla skladannia) vidpovidno do DSTU 8302:2015, zaprovadzhenoho v diiu v Ukraini 01.07.2016 (2017) [Bibliographic link (general rules of compilation) according to DSTU 8302: 2015, introduced in Ukraine 01.07.2016]. Kharkiv, 2017. 20 p.

Bilous V. S. Biblioteka Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho: istoriia, sohodennia, postati (do 100 richnoho yuvileiu) [Library of the Mikhail Kotsyubinsky Vinnytsia State Pedagogical University: history, present day, figures (up to 100 anniversary)]. Vinnytsia, 2013. 116 p.

Vydannia biblioteky [Library publications]. Naukova biblioteka Mariupolskoho derzhavnoho universytetu [The scientific Library of Mariupol State University]. Available at: https://bit.ly/2VdRG11.

Hrypych S. N., Buravkova L. M. Informatsiina kultura: teoretychni zasady ta dosvid [Information culture: theoretical foundations and experience]. Rivne, 2017. 366 p.

Zbirnyky materialiv naukovo-praktychnykh konferentsii, orhanizovanykh naukovoiu bibliotekoiu Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu [Collections of writings of the scientific and practical conferences organized by the scientific library of the Rivne State University of the Humanities]. Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet [Rivne State University of the Humanities]. Available at: https://bit. ly/2UcsQ5i.

Knyzhkovi vydannia [Book publications]. Biblioteka Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho [The library of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky]. Available at: https://bit.ly/2FI9BGK.

Komplektuvannia bibliotechnykh fondiv biblioteky Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny: istoriia ta suchasnist (do 85 richchia universytetu) [Acquisition of Library Collections of the Library of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University: History and Present day (to the 85th Anniversary of the University)]. Uman, 2015. 25 p.

Kulchytska O. Ya. «Biblioteka – oselia liudskoho rozumu»: istorychnyi narys: do 75 richchia naukovoi biblioteky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [«Library – the habitation of the human mind»: historical essay: to the 75th anniversary of the scientific library of the Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University]. Ternopil, 2016. 176 p.

Makarova H. H. Profesiinyi rozvytok maibutnikh uchyteliv [Professional development of future teachers]. Chernihiv, 2013. 79 p.

Naukova robota. Konferentsii [Scientific work. Conferences]. Naukova biblioteka Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. [The scientific library of Khmelnytskyi National University]. Available at: https:// bit.ly/2FDiAZu.

Novi bibliotechni terminy [New librarian terms: guidebook]. Mykolayiv, 2015. 27 p.

Orhanizatsiia, vedennia i vykorystannia elektronnoho katalohu v roboti biblioteky [Organization, maintenance and use of an electronic catalog in the library]. Uman, 2014. 16 p.

Praktychni posibnyky [Practical manuals]. Naukova biblioteka Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu [The scientific library of Rivne State University of the Humanities]. Available at: https://bit. ly/2UqboJO.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Вид. ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 255 с.

Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / уклад. С. В. Карпенко. – Харків : УІПА, 2017. – 20 с.

Білоус В. С. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історія, сьогодення, постаті (до 100‑річного ювілею) : наук.-краєзнав. дослідж. / авт. та відп. за вип. В. С. Білоус ; гол. редкол. О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. – 116 с.

Видання бібліотеки [Електронний ресурс] // Наук. б‑ка Маріуп. держ. ун‑ту : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Маріуполь, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2VdRG11 (дата звернення: 02.04.2019). – Загол. з екрана.

Грипич С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – Рівне : О. Зень, 2017. – 366 с.

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій, організованих Науковою бібліотекою [Рівненського державного гуманітарного університету] [Електронний ресурс] // Наук. б‑ка Рівнен. держ. гуманітар. ун‑ту : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Рівне, 2016. – Режим доступу: https://bit.ly/2UcsQ5i (дата звернення: 02.04.2019). – Загол. з екрана.

Книжкові видання [Електронний ресурс] // Б‑ка Вінниц. держ. пед. ун‑ту ім. М. Коцюбинського : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Вінниця, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2FI9BGK (дата звернення: 02.04.2019). – Загол. з екрана.

Комплектування бібліотечних фондів бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: історія та сучасність (до 85‑річчя університету) : дослідження / упоряд.: В. І. Устименко, Я. В. Коваленко, І. Г. Рудь [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 25 c.

Кульчицька О. Я. «Бібліотека – оселя людського розуму» : іст. нарис : до 75‑річчя Наук. б-ки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка / О. Я. Кульчицька ; передм. і літ. редагування О. П. Штонь. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 176 с.

Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутніх учителів : метод. матеріали до організації навч.-пошук. роботи студентів в умовах Наук. б‑ки пед. ВНЗ / Г. Г. Макарова. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – 79 с.

Наукова робота. Конференції [Електронний ресурс] // Наук. б‑ка Хмельниц. нац. ун‑ту. – Електрон. дані. – Хмельницький, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2FDiAZu (дата звернення: 02.04.2019). – Загол. з екрана.

Нові бібліотечні терміни : довідник-путівник / уклад.: С. С. Гордєй, В. Д. Вілкул, Л. І. Грубій, А. П. Баранова ; гол. ред. Н. Є. Сімоненко ; Миколаїв. нац. ун‑т ім. В. О. Сухомлинського, Наук. б‑ка. – Миколаїв, 2015. – 27 с.

Організація, ведення і використання електронного каталогу в роботі бібліотеки : інструкт.-метод. рек. / упоряд.: В. І. Устименко, Я. В. Коваленко, І. Г. Рудь [та ін.] ; наук. ред. Т. В. Григоренко. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 16 c.

Практичні посібники [Електронний ресурс] // Наук. б‑ка Рівнен. держ. гуманітар. ун‑ту : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Рівне, 2017. – Режим доступу: https://bit.ly/2UqboJO (дата звернення: 02.04.2019). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)