DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180391

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ «ІСТОРІЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА : ПЕРСОНАЛІЇ І ФАКТИ»

Л. І. Хаценко

Анотація


Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, Філол. ф-т ; авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : ОНУ, 2018. – Т. 1: Біобібліографічний покажчик. – 606 с. ; Т. 2 : Антологія. – 618 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)