DOI: https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.1(23).202092

ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ» ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

О. О. Скаченко

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі промоції результатів наукововидавничої діяльності університету. Узагальнено практичний досвід презентації наукових, навчальних, довідкових, періодичних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Київського національного університету культури і мистецтв та представлених громадськості у рамках інформаційного проекту «12+ книг року» наукової бібліотеки університету.

Основний зміст дослідження полягає в характеристиці способу візуалізації контенту у формі інтерактивного плакату, аналізі кількісних показників ефективності проекту

Встановлено, що візуалізація є потужним інструментом ефективної комунікації бібліотеки і користувачів. Її перевагами є здатність систематизувати значні обсяги інформації та можливість демонструвати контент у зручному для користувачів форматі. Візуалізація контенту проекту осучаснила способи обміну інформацією між бібліотекою та користувачами, сприяла збільшенню книговидачі, покращила рівень сприйняття інформації на веб-сайті, дозволила користувачам за допомогою лайків і репостів поширювати інформацію далі у соціальних мережах.


Ключові слова


вища освіта; бібліотечне обслуговування; інтерактивний плакат; онлайн презентація книг; інструмент Genial.ly; візуалізація інформації в бібліотеці

Повний текст:

PDF

Посилання


Boumen U. Dzh. Graficheskoe predstavlenie informatsii [Graphical presentation of information]. Moskva, 1971. p. 65.

Hryhorovych A. H., Hryhorovych B. A. Tekhnolohii vizualizatsii danykh [Data visualization technologies]. International Academy Journal Web of Scholar. 2018, 4(22), Vol. 1. p. 23–28.

Dobrova I. Tri urovnya vizualizatsii: dannykh, informatsii, znaniya [Three levels of visualization: data, information, knowledge]. Rossiya, 2011. Available at: https://bit.ly/2VJrez3.

Informatsiinyi proekt «12+ knyh roku», 2019 [Information Project 12+ Books of the Year, 2019]. Kyiv, 2020. 62 p.

Kozhemiako V. P. Vizualizatsiia yak unikalna informatsiino-intelektualna tekhnolohiia: potreba novoi metodolohii ta novoho lohichnoho bazysu [Visualization as a unique information and intellectual technology: the need for a new methodology and a new logical basis]. Optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii. 2014, no. 2 (28). p. 5–16. Available at: https://bit.ly/35cAoac

Naukova biblioteka KNUKiM. Informatsiinyi proekt «12+ knyh ...roku [KNUKA Scientific Library. Information Project 12+ Books ... Year]. Available at: https://bit.ly/2W7jdCU

Naukova biblioteka KNUKiM. Knyhy travnia, 2019 [KNUKA Scientific Library. Books May, 2019]. Available at: https://bit.ly/3cNHtRa

Simakova S. I. Infografika kak sposob vizualizatsii zhurnalistskogo kontenta [Infographics as a way to visualize journalistic content]. Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya. 2015, no. 1. p. 34–40. Available at: https:// bit.ly/3aI0PWv

Skachenko O. O. Infohrafika Genially, abo vizualizatsiia kontentu u bibliotekakh [Genially infographic, or content rendering in libraries]. In: Korolenkivski chytannia 2018. «Biblioteky, arkhivy, muzei yak tsentry osvity ta samorozvytku osobystosti», Kharkiv, 24 zhovt. 2018. U 2 ch. Ch. 2. Kharkiv, 2019. p. 51–62. Available at: https://bit.ly/3aLoiGi

Skachenko O. O. Informatsiina diialnist bibliotek: kurs na multymediinist (z dosvidu naukovoi biblioteky KNUKA) [Information activities of libraries: a course on multimedia (from the experience of KNUKA scientific library)]. In: Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti: materialy Mizhnar. nauk. konf., Kyiv, 15 trav. 2018. Kyiv, 2018. p. 179–182.

Card S., Mackinlay J., Shneiderman B. Readings in Information Visualization: Using Vision to Think. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1999, 686 p. ISBN:978-1-55860-533-6

Few S. What Makes a Chart Boring? 2013, 1 kvitnia. Available at: https://bit.ly/3aJ1My3

Finch J., Flenner A. Using Data Visualization to Examine an Academic Library Collection. College & Research Libraries, 2017, 77 (6), 765. doi: https://doi.org/10.5860/crl.77.6.765

Gkioulekas P., Polydoratou P. Information visualisation and library data: A case study of Public Library of Veria, Greece. In: ELPUB 2019 23rd edition of the International Conference on Electronic Publishing, Jun 2019, Marseille, France. Available at: https://bit.ly/3atcAjI

Gregory T. The Big Trends Transforming Libraries, Museums and Archives in 2019 and Beyond. 2019, 4 lypnia. Available at: https://bit.ly/3arNmBZ

Kyrillidou M. Business Intelligence and Data Visualization with Tableau in Research Libraries. Research Library Issues. 2016, no. 288: 1–4. Available at: https://bit.ly/3aHge9H

Murphy S. How Data Visualization Supports Academic Library Assessment: Three Examples from the Ohio State University Libraries Using Tableau. College and Research Libraries. 2015, 76 (9), 482–86. Available at: https://bit.ly/2RY42Le

Pérez D. Alberto Cairo’s tips for more effective data visualization. 2014, 15 travnia. Available at: https://bit. ly/2XVZkBt

Tufte E. The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed., Cheshire, Conn.: Graphics Press, 2001. 200 p. ISBN-10: 1930824130

Velasco S. Reclaiming the word «Infographics», once again. 2015, 26 liutoho. Available at: https://bit. ly/3bybIeI

Voliva C. Data Visualization for Public Libraries. Public Libraries Online. 2015, 20 kvitnia. Available at: https://bit.ly/2zi4HAt


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боумен У. Дж. Графическое представление информации / У. Дж. Боумен ; пер. с англ. A. М. Пашутина ; под ред. B. Ф. Венда. – М. : Мир, 1971. – 227 с.

Григорович А. Г. Технології візуалізації даних / А. Г. Григорович, Б. А. Григорович // International Academy Journal Web of Scholar. – 2018. – 4 (22), vol. 1. – Р. 23–28.

Доброва И. Три уровня визуализации: данных, информации, знания / И. Доброва. – Электрон. дан. – РФ, 2011. – Режим доступа: https://bit.ly/2VJrez3 (дата обращения: 14.01.2020). – Загл. с экрана.

Інформаційний проект «12+ книг року», 2019 : анот. кат. / уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. ОмельяненкоНабіуліна ; редкол.: Ю. І. Горбань, В. В. Лук’яненко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. – 62 с.

Кожем’яко В. П. Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису / В. П. Кожем’яко, А. М. Яровий, А. А. Яровий // Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології. – 2014. – Вип. 2 (28). – С. 5–16. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/35cAoac (дата звернення: 15.01.2020).

Наукова бібліотека КНУКіМ. Інформаційний проект «12+ книг ...року». – Електрон. дані. – Україна, 2015. – Режим доступу: https://bit.ly/2W7jdCU (дата звернення: 15.01.2020). – Загол. з екрана.

Наукова бібліотека КНУКіМ. Книги травня, 2019. – Електрон. дані. – Україна, 2015. – Режим доступу: https://bit.ly/3cNHtRa (дата звернення: 12.01.2020). – Загол. з екрана.

Симакова С. И. Инфографика как способ визуализации журналистского контента / С. И. Симакова // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2015. – Вип. 1. – С. 34–40. – Электрон. дан. – РФ, 2015. – Режим доступа: https://bit.ly/3aI0PWv (дата обращения: 14.01.2020). – Загл. с экрана.

Скаченко О. О. Інфографіка Genially, або візуалізація контенту у бібліотеках / О. О. Скаченко // Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали 21-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 24 жовт. 2018 р.) : у 2 ч. – Харків, 2019. – Ч. 2. – С. 51–62. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/3aLoiGi (дата звернення: 10.02.2020).

Скаченко О. О. Інформаційна діяльність бібліотек: курс на мультимедійність (з досвіду наукової бібліотеки КНУКіМ / О. О. Скаченко // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : до 50-річчя заснування Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв і поч. підгот. в ньому фахівців бібл.- інформ. галузі : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 15 трав. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 179–182.

Card S. Readings in Information Visualization: Using Vision to Think / S. Card, J. Mackinlay, B. Shneiderman. – San Francisco : Morgan Kaufmann, 1999. – 686 р.

Few S. What Makes a Chart Boring? / S. Few. – Електрон. дані. – 2013, April 1-st. – Режим доступу: https:// bit.ly/3aJ1My3 (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Finch J. Using Data Visualization to Examine an Academic Library Collection / J. Finch, А. Flenner // College & Research Libraries. – 2017. – Vol. 77, № 6. – Р. 765–778.

Gkioulekas P. Information visualisation and library data: A case study of Public Library of Veria, Greece / P. Gkioulekas, P. Polydoratou // ELPUB : 23rd edition of the International Conference on Electronic Publishing (Marseille, Jun. 2019). – Електрон. дані. – 2019. – Режим доступу: https://bit.ly/3atcAjI (дата звернення: 15.01.2020). – Загол. з екрана.

Gregory T. The Big Trends Transforming Libraries, Museums and Archives in 2019 and Beyond / T. Gregory. – Електрон. дані. – 2019, July 4. – Режим доступу: https://bit.ly/3arNmBZ (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Kyrillidou M. Business Intelligence and Data Visualization with Tableau in Research Libraries/ M. Kyrillidou // Research Library Issues. – 2016. – Vol. 288. – Р. 1–4. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit. ly/3aHge9H (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Murphy S. How Data Visualization Supports Academic Library Assessment: Three Examples from the Ohio State University Libraries Using Tableau / S. Murphy // College and Research Libraries. – 2015. – Vol. 76, № 9. – Р. 482–486. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2RY42Le (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Pérez D. Alberto Cairo’s tips for more effective data visualization / D. Pérez // International journalists’ network. – Електрон. дані. – 2014, May 15. – Режим доступу: https://bit.ly/2XVZkBt (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Tufte E. The Visual Display of Quantitative Information / E. Tufte. – 2-nd ed. – Cheshire, Conn. : Graphics Press, 2001. – 213 р.

Velasco S. Reclaiming the word «Infographics», once again / S. Velasco. – Електрон. дані. – 2015, February 26. – Режим доступу: https://bit.ly/3bybIeI (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.

Voliva C. Data Visualization for Public Libraries. Public Libraries Online / C. Voliva. – Електрон. дані. – 2015, April 20. – Режим доступу: https://bit.ly/2zi4HAt (дата звернення: 14.01.2020). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2020 Бібліотечний Меркурій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)