DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2007.4.25646

Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети

М. О. Подрезова

Анотація


У статті розглянута одна з основних складових роботи Наукової бібліотеки ОНУ — наукова робота її співробітників. Простежена історія розвитку Одеського бібліографічного товариства, Науково-дослідної комісії бібліотеки, загальновузівського бібліографічного семінару головної бібліотеки вищої школи Одеси. Розглянуті традиційні напрямки Наукової роботи та її сучасні пріоритети. Визначаються основні електронні ресурси необхідні для розвитку наукових досліджень.


Ключові слова


Наукова діяльність; бібліографічно-інформаційні ресурси бібліотеки; наукові електронні ресурси; інформаційно-аналітична діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Михневич И. Исторический обзор 40—летия Ришельевского лицея. — Одесса, 1857. — С. 130.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета: Историческая записка и академические списки. — Одесса, 1890. — С. 589.

Ведомость о состоянии библиотеки Императорского Новороссийского университета к 1 января 1913 года// Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1912 г. — Одесса,1913. — С. 254.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: Історичний нарис: До 185-річчя заснування. — Одеса, 2002-С. 102.

Одеська Центральна Наукова бібліотека// Наука на Україні. — 1927. №2/4. — С. 310.

Боровой С. Наукова бібліотека в сучасних умовах. — К.,1930. — С. 54.

Боровой С. Воспоминания. — М.,-Ерусалим,1993. — С. 135.

Одеська періодична преса за роки революції та громадянської війни (1917-1921)// Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1929. — Т. 3.

Повар, Милова. Путь библиотеки Одесского государственного университета// Одесский университет за 75 лет. — Одесса, 1940. — С. 193.

Самодурова В. В. Памятные страницы истории университетской научной библиотеки//Историческая память. — Одесса, 2000. — вып. 2. — С. 68-69.

Курас І. Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку/ І. Курас//Бібл. вісн. — 2001. — №1. — С. 2-5.

Шамаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку // Бібл. Планета — 2006. — №4(34). — С. 22.Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)