DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2007.4.25668

Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня

Є. В. Савельєва

Анотація


У статті розглянута науково-бібліографічна діяльність викладача Одеського університету, вченого-краєзнавця Ф. Є. Петруня. Простежені його праці, пов’язані з історією і картографією України, які були написані у 20-ті роки під час роботи в Центральній науковій бібліотеці м. Одеси.


Ключові слова


історія України; картографія України; історія бібліотечної справи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Амброз Ю. А Именная книжная коллекция Ф. Е. Петруня и история ее формирования // Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ —національне надбання держави. Матеріали науково-практичної конференції. — Одеса. 25-26 квітня р. — Одеса, 2001. — С. 13-17.

Амброз Ю. А. Краткий очерк жизни и деятельности Ф. Е. Петруня // Федор Евстафьевич Петрунь (1894-1963). Библиографический указатель. /Сост. В. В. Самодурова, ред. Ю. А. Амброз. — Одесса, 1981.

Білецька О. В. Поділлєзнавча література фонду Ф. Є. Петруня Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова // Історичні колекції у книгозбірнях: Проблеми збереження, вивчення, реконструкції: Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Одеса, 2004. — С. 18-26.

Боровой С. Я. Воспоминания. — Москва-Иерусалим, 1993.

Губарь О. Фонд Петруня // За наукові кадри. — 23 березня. 1984.

Державний архів Одеської області. Ф. Р-1724. Оп. 1. № 19.

Ноткина О., Фельдман В. Вместе с нами. — Одесса, 2006.

Петрунь В. Ф. Дещо маловідоме з історії іменної бібліотеки Ф. Є. Петруня //Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ — національне надбання держави. Матеріали науково-практичної конференції. — Одеса. 25-26 квітня 2000 р. — Одеса, 2001. — С. 17-19.

Петрунь Ф. Є. З історії збирання рукописів на Балканському півострові: До 80-ліття “Очерка путешествия по Европейской Турции” В. Григоровича, Казань, 1848 г. // Бібліологічні вісті. — 1929. — № 2-3 (19-20). — С. 36-47.

Петрунь Ф. Е. К библиографии печатных трудов В. И. Григоровича // ИРЯС АН СССР. — 1929. — Т. 2. — Вып. 1. — С. 337-345.

Петрунь Ф. Е. К вопросу об источниках “Большого Чертежа” // Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. — 1924. — № 7. С. 37-43.

Петрунь Ф. Е. Качибей на старинных картах // Записки Одесского общества естествоиспытателей. — 1928. — Т. 44. — С. 191-198.

Петрунь Ф. Є. Мапа шляхів України першої половини XIX ст. // Записки Одеського інституту народного господарства. 1928. Т. I. С. 91-94.

Петрунь Ф. Є. Нове про татарську старовину Бозько–Дністрянського степу // Східний світ. — 1928. — № 6. — С. 155-171.

Петрунь Ф. Е. Ногайцы в Западных степях УССР // Тезисы 2-го востоковедческого съезда в Харькове. — 1929.

Петрунь Ф. Є. Передодеський період діяльності В. І. Григоровича та зв’язки її з Україною // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. — 1929. — № 4-5. — С. 28.

Петрунь Ф. Є. Рукописна збірка В. І. Григоровича: Бібліографічні замітки // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. — 1927. — Т. 1. — С. 137-163.

Петрунь Ф. Є. Старовинні шляхи Одещини: Історично–топографічна довідка // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. — 1929. — № 4-5. — С. 32-43.

Петрунь Ф. Є. Степове Побужжя в господарськім та військовим укладі Українського пограниччя: Замітки до Бронєвського та Боплана. // Журнал науково-дослідчих катедр м. Одеси. — 1926. — Т. 2. — № 2. — С. 91-103.

Петрунь Ф. Є. Східна межа Великого Князівства Литовського в 30-х роках XV сторіччя // Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. — К., 1928. — С. 165-168.

Петрунь Ф. Є. Ханські ярлики на українські землі (До питання про татарську Україну // Східний світ. — 1928. — № 2. — С. 170-185.

Петрунь Ф. Е. Центральная Научно-Учебная Библиотека г. Одессы // Библиотечное обозрение. 1925. — Кн. 1. — Л., 1925. — С. 107-108.

Українська книга в іменних фондах Науковї бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова: Бібліографічний покажчик / Упор.: Є. Савельєва, О. Полевщикова, І. Шепельська. — Одеса, 1999.

Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. — 1929. — № 3. — С. 117-118.

Федор Евстафьевич Петрунь (1894-1963). Библиографический указатель. /Сост. В. В. Самодурова, ред. Ю. А. Амброз. — Одесса, 1981.

Физико-географическое районирование Украинской ССР. — К., 1968.Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)