Напрямки та форми співробітництва історичного факультету з Науковою бібліотекою ОНУ

І. С. Гребцова

Анотація


Стаття присвячена аналізу форм і методів співробітництва викладацького складу і студентів історичного факультету та Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з реалізації спільних наукових проектів наприкінці ХХ — початку ХХІ століття.


Ключові слова


бібліографічна допомога; відділ рідкісних книг та рукописів; тематичний каталог; покажчик; розпис статей; періодика; бібліографічний покажчик

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Професори Одеського (Новоросійського) університету: біогр. словник. — Одеса: Астропринт, 2005.

Гребцова И. С. Одно из ярких изданий коллектива Научной библиотеки Одесского национального университета / И. С. Гребцова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. — 2007. — Т. 12, вип. 4. — С. 244–246. — Рец. на кн.: Випускники Одеського (Новоросійського) університету. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 1. — 245 с.
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25698

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)