DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25702

Наукова робота бібліотеки — важлива передумова її інноваційного розвитку

Т. П. Ткаченко

Анотація


Розглянуто стратегію розвитку вузівської бібліотеки на основі впровадження комп’ютерних тезнологій. Показана модель вузівської бібліотеки, яка виконує роль науково-інформаційного ценру університету.


Ключові слова


інноваційні технології; автоматизація бібліотечних процесів; повнотекстові електронні ресурси; інформаційна культура користувачів

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ.: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (30 листоп. — 2 груд. 2005 р.). — Донецьк, 2005. — с. 126.

Електронні ресурси для науки, освіти, виховання.

Концепція модернізації бібліотеки ДонНУЕТ на основі комп’ютеризації і впровадження інноваційних технологій на 2005–2010 рр. — Донецьк, 2006.

Модернізація бібліотеки ДонНУЕТ на основі впровадження інноваційних технологій: звіт про науково дослідну роботу. — Донецьк, 2006.

Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функціональний поход. — М.: Книга, 1981. — 225 с.

Слободяник М.С. Системно-функциональная модель библиотеки / М.С. Слободяник // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Крым 2003 : юбил. междунар. конф. — Т. 2. — С. 759–760.

Шрайберг Я.Л. Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке. — М., 2007.


Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)