Історичні паралелі у долях двох університетських бібліотек: фрагменти історії

Н. М. Березюк

Анотація


У статті з використанням ювілейних видань бібліотек Одеського і Харківського університетів, а також архівних досліджень розглядаються окремі аспекти спільного історичного минулого бібліотек. Мета статті — привернути увагу спеціалістів до недостатньо розробленних напрямків досліджень у контексті регіональної історії бібліотечної справи.


Ключові слова


Харківський учбовий округ (1804–1823); історія бібліотек Харківського і Новоросійського університетів; книгообмін; роль університетських вчених у становленні і розвитку бібліотек

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Устав имп. Харьковского университета, 1804 // Период. сочинения об успехах нар. просвещения. — 1805. — № 10. — С. 225–290.

Полевщикова Е. В. Библиотека Ришельевского лицея в 1817–1828 гг. (по материалам Гос. архива Одесской области) / Полевщикова Е. В. // Вісн. Одес. ун-ту. — 2007. — Т. 12. Вип.

Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — С. 29–95.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие имп. Новороссийского университета: историческая записка и академические списки / Маркевич А. И. — Одесса, 1890. — 734 с.

Березюк Н. М. Библиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за 200 лет (1805–2005) / Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. — Харьков, — 390 с.

О передаче Новороссийскому университету дублетных книг библиотеки Харьковского университета // Протоколы заседаний Совета Харьк. ун-та. — 1865. — № 5. — С. 2.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865–1920): Материалы к истории Одесского национального университета им. И. И. Мечникова // Сост.: Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева [и др.] — Одесса, 2005. — 424 с.

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и других библиотеках России / Шестериков П. С. — Одесса, 1915. — 202 с.

Каталог библиотеки императорского Новороссийского университета / под ред. С. П. Ярошенко, А. А. Кочубинского. — Одесса, 1884. — Т. 2. (Физико-математический факультет) — 451 с.

Правила для библиотеки Харьковского университета. — Харьков, 1850. — 32 с.

Добржинский Е. Н. Положение русских академических библиотек по данным анкеты: докл., прочит. на заседании 2 июня 1911 г. / Добржинский Е. Н. // Труды Первого Всерос. съезда по библ. делу, сост. в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 г.: в 2 ч. — СПб., 1912. — Ч. 2. — С. 59–72.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: історичний нарис до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина; заст. ред. М. О. Подрєзова; авт. кол. А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко, О. В. Полєвщикова [та ін.]. — Одеса, 2002. — 248 с.

Подрєзова М. О. Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: Історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети / Подрєзова М. О. // Вісн. Одес. унту. — 2007. — Т. 12. Вип. 4. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — C. 10–27.

Професори Одеського (Новоросійського) університету: біогр. словник / відп. ред. В. А. Сминтина; заст. відп. ред. М. О. Подрезова; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — 2-е вид., доп. — Одеса, 2005. — Т. 2–4.
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25705

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2007

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)