DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25721

Створення корпоративних проектів бібліотеками україни як складова вільного доступу до наукової інформації

Л. І. Шпукал

Анотація


У статті проаналізовано впровадження корпоративних проектів бібліотеками України та перспективні напрямки подальшого їх розвитку. Переглянуто види корпоративних проектів за характером поставлених завдань.Розглянуто організаційні моменти та надано перелік необхідних регламентуючих угод і правил для створення корпорації.
 

Ключові слова


нові інформаційні технології; бази даних; бібліотечно-інформаційні системи; корпоративна діяльність; бібліографічний опис; електронний каталог; ретроконверсія каталогів; періодичні видання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дворкина М. Я. Этические аспекты свободного доступа к информации в библиотеке Дворкина М. Я. // Мир библиотек сегодня. — 1995. — №2. — С. 3–13.

Матлина С. Г. Свободный доступ к ресурсам как новая философия библиотечной деятельности:

(Социально-культурные аспекты) Матлина С. Г. // Науч. и техн. б-ки. — 2007. — №5. — С. 43–57.

Мешечак Н. А, Шамардина Л. А., Терхова М. В. /Внедрение корпоративных технологий в деятельность библиотеки / Мешечак Н. А, Шамардина Л. А., Терхова М. В. [Электронный ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы конф. — Электрон дан. — М.: ГПНТБ России, 2007. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

Еременко Т. В. Современные информационные технологии в университетских библиотеках США Еременко Т. В. / Ряз. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. — Рязань: Изд-во Ряз. гос. пед. ун-та, 2001. — 120 с.

Сукиасян Э. Р. О доступе свободном и открытом Сукиасян Э. Р. // Науч. и техн. б-ки. — 2007. — №5. — С. 58–63.


Copyright (c) 2008

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)