DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25745

Грецькі списки творів засновників Слов’яно-греко-латинської академії братів Ліхудів у рукописних зібраннях Одеси та Харкова

Д. Н. Рамазанова

Анотація


Подана стаття присвячена вивченню грецьких списків творів Іоанікія та Софронія Ліхудів, які знаходяться у сховищі України, перш за все, “Риторики” Софронія Ліхуда (НБ ХДУ) та “Грецької граматики” московської редакції (ОДНБ). Необхідність дослідження цих кодексів пов’язана з тим, що до цього часу ці манускрипти не звертали на себе увагу дослідників. Палеографія рукописів, які досліджуються, вказує на те, що всі кодекси написані у почерковій традиції, яка пов’язана з каліграфією Софронія Ліхуда; це свідчить про те, що початково учбові посібники Ліхудів роширювались серед їх учнів, а потім виходили за межі грецькомовного кола Москви та Новгорода, поступаючи у розпорядження знов створених середніх та вищих учбових закладів на території Росії та України.


Ключові слова


грецькі рукописи; Ліхуди; риторика; граматика; Одеса; Харків; палеографія; коло почерків

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2008

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)