DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25761

“Розпорошені книжкові зібрання” у фондах університетської бібліотеки: закономірності та випадковості

І. Л. Великодна

Анотація


Стаття присвячена розгляданню проблеми реконструкції приватних книжкових зібрань, які розпорошені в основних фондах вузівських бібліотек. На прикладі колекц ії Й. М. Бодянського, В. В. Величко, О. О. Половцева тощо, показана робота по виявленню видань книжкових пам’ятників-колекцій, які знаходяться у фондах НБ МДУ. Вказується про необхідність отримання особливого статусу для розпорошених бібліотек, що не тільки допоможе реконструювати загальну картину формування фондів, але й збагатить знання з історії науки та культури минулих епох.


Ключові слова


приватні книжкові зібрання; розпорошені книжкові зібрання; книжковий пам’ятник; книжковий пам’ятник-колекція

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2008

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)