Видання, присвячені 140-річчю Одеського університету

С. В. Кульчицький, О. А. Бачинська

Анотація


Рец. на кн. : Історія Одеського університету (1865–2000) / гол. ред. В. А. Сминтина. — Одеса: Астропринт, 2000. — 226 с.; The history of Odesa I. Mechnikov national university (1865–2000). — Odesa: Astroprint, 2005. — 228 s.; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за роки незалежності України, 1991–2005 / гол. ред. В. А. Сминтина; заступ. гол. ред. В. О. Іваниця;
відп. секретарі М. О. Подрезова, В. Г. Полтавчук. — Одеса: Астропринт, 2005. — 552 с.; Професори Одеського (Новоросійського) університету:у 4 т.: біогр. словник — 2-е вид., доп. / відп. ред. В. А. Сминтина; заступ. відп. ред. М. О. Подрезова; упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: Астропринт, 2005. — Т. 1: Ректори. — 128 с.: 32 арк. кол. іл.; Т. 2: А-І. — 512 с.; Т. 3: К-П. — 600 с.; Т. 4: Р-Я. — 632 с.;
Випускники Одеського (Новоросійського) національного університету ім. І. І. Меч никова: енциклопедичний словник. Вип. 1 / відп. ред. В. А. Сминтина; заступ. відп. ред. М. О. Подрезова; упоряд. та бібліогр. ред.: М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: Астропринт,
2005. — 264 с.; Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета, 1865–1920: материалы к истории ОНУ им. И. И. Мечникова / составители: Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова. — Одесса: Астропринт, 2005. — 424 с.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2008.8.25771

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2008

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)