DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25785

Матеріали про участь викладачів Новоросійського університету в діяльності благодійних організацій Одеси у фондах Наукової бібліотеки ОНУ

I. С. Грєбцова, В. В. Грєбцов

Анотація


У статті на матеріалах архівних фондів і опублікованих джерел, що зберігають­ся в Науковій бібліотеці Одеського національного університету, висвітлена діяль­ність одеських благодійних організацій, активними учасниками яких були профе­сори Новоросійського університету.


Ключові слова


благодійне товариство; організаційна і звітна документація; періодичні видання; Наукова бібліотека Одеського національного університету

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГАОО. — 151 (Е. Н. Щепкин). — Оп. 1 (1911-1913). — Д. 46 (Отчеты по Пушкинскому дому Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым). — 18 л.

ГАОО. — Ф. 162 (П. А. Зеленый). — Оп. 1 (1894). — Д. 7 (Письмо А. Кирпичникова П. Зеленому о необходимости помочь материально нуждающимся литераторам). — 58 л.

 25 лет деятельности Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым, 1889-1913. — Одесса, 1914. — 40 с.

Новороссийский телеграф. — 1886-1899.

Новороссийский университет в воспоминаниях современников. — Одесса : Астропринт, 1999. — 295 с.

Одесский листок. — 1901-1906.

Отчет правления общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 13 октября 1885 по 1 мая 1886 г. — Одесса, 1886. — 6 с.

Отчет правления общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1 мая 1886 по 1 мая 1887 г. — Одесса, 1888. — 6 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1887 г. по 1-е мая 1888 г.; с 1 мая 1888 г. по 1-е мая 1889 г. — Одесса, 1889. — 8 с.

Отчет правления общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1889 г. по 1-е мая 1890 г. — Одесса, 1890. — 7 с.

Отчет правления общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1890 г. по 1-е мая 1891 г. — Одесса, 1891. — 8 с.

Отчет правления общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1891 г. по 1-е мая 1892 г. — Одесса, 1892. — 4 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1895 г. по 1-е мая 1896 г. — Одесса, 1896. — 12 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1896 г. по 1-е мая 1897 г. — Одесса, 1897. — 12 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1898 по 1-е мая года. — Одесса, 1899. — 14 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1899 по 1-е мая г. — Одесса, 1900. — 15 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1900 по 1-е мая 1901 г. — Одесса, 1901. — 11 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1901 по 1-е мая 1902 года. — Одесса, 1902. — 11 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1904 года по 1-е мая 1905 года. — Одесса, 1905. — 10 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1905 г. по 1-е мая 1906 г. — Одесса, 1906. — 10 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1906 г. по 1-е мая 1907 г. — Одесса, 1907. — 10 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1908 г. по 1-е мая 1909 г. — Одесса, 1909. — 9 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1909 по 1-е мая 1910 г. — Одесса, 1910. — 19 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1910 г. по 1-е мая 1911 г. — Одесса, 1911. — 11 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1911 г. по 1-е мая 1912 г. — Одесса, 1912. — 8 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1913 г. по 1-е мая 1914 г. — Одесса, 1914. — 8 с.

Отчет правления Общества вспомоществования бывшим воспитанникам императорского Новороссийского университета и Ришельевского лицея за время с 1-го мая 1915 г. по 1-е мая 1916 г. — Одесса, 1916. — 8 с.

Отчеты Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым за годы 1911 и 1912. — Одесса, 1913. — 15 с.

Ришельевский лицей и имп. Новороссийский университет : сб., изд. бывшими воспитанниками лицея и университета / под ред. П. К. Борзаковского, А. И. Маркевича, В. Я. Протопопова. — Одесса, 1898. — 76 с.

Устав Общества вспомоществования бывшим воспитанникам Новороссийского университета и Ришельевского лицея. — Одесса, 1910. — 8 с.

Устав Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым. — Одесса, 1889. — 15 с.

Южный сборник в пользу пострадавших от неурожая / О-во вспомоществования литераторам и ученым ; под общ. ред. Ф. И. Успенского. — Одесса : тип. А. Шульце, 1892. — 223 с. Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)