DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25799

До питання про кількісний вимір праць М. Г. Попруженка (1866-1944)

О. Д. Макміллан

Анотація


У статті подано аналіз основних джерел, що містять відомості про кількість праць слов’янознавця М. Г. Попруженка, професора Новоросійського та Софійського університетів. Поєднавши дані цих джерел, автор подає характеристику інтелектуальної спадщини вченого. Визначено загальну кількість його публікацій, представлено їх класифікацію, окреслено коло основних видань, що публікували праці Попруженка, та прослідковано їх появу по роках.


Ключові слова


бібліографія; болгаристика; класифікація; Новоросійський університет; слов’янознавство; Софійський університет; реєстр праць; Попруженко М. Г.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зленко Г. Д. Попруженко Михайло Георгійович / Г. Д. Зленко // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : бібліогр. довід. — Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2002. — С. 174-176.

Зленко Г. Д. Цена одной жизни / Г. Д. Зленко // Веч. Одесса. — 1994. — № 69-70 (30 апр.).

Иванович А. [Рецензія] / Иванович А. // Ист. вестн. — 1908. — № 12. — С. 1114-1115. — Рец. на кн. : Попруженко И. Г. К истории “Безумного года” (1848) / И. Г. Попруженко. — Варшава, 1907.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, алфавітний каталог.

Науковий архів Болгарської академії наук, опис фонду 61к “М. Г. Попруженко”.

Науковий архів Болгарської академії наук. — Ф. 61к. — Оп. 1. — Спр. 155-157.

Науковий архів Болгарської академії наук. — Ф. 61к. — Оп. 1. — Спр. 14.

Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / упоряд. : Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова. — Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2004. — 427 с.

Профессор М. Г. Попруженко // Одес. листок. — 1908. — 31 мая (№126).

Сто години Българска академия на науките, 1869-1969 / отг. ред. ак. П. Зарев. — Т. 1 : Академици и членове-кореспонденти. — София : Изд-во на БАН, 1969. — 949 с.Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)