"Московсько-українська фразеолoґія" В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства

О. Л. Ляшенко

Анотація


У статті подано характеристику видання одного з перших фразеологічних словників української мови з точки зору сучасного перекладознавства.
У фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова зберігається примірник цього видання, що належав одеському мовознавцеві Б. В. Юрківському. Робота містить класифікацію фразеологічних одиниць в аспекті проблеми перекладу, ілюструє їх розв’язання на прикладах словникових статей. Надається опис критичних зауважень власника щодо матеріалу книги.


Ключові слова


фразеологія; лексикографія; Дубровський В. Г.; проблеми перекладу; Юрківський Б. В.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів УСБУ в Одеській області. — Фонд припинених справ. — Спр. № 7393-п.

Дем’янчук В. Бібліографічний огляд української діалектології за рр. 1914–1927 / Василь Дем’янчук // Український діялектологічний збірник. — 1928. — Кн. 1. — С. 171–180.

Державний архів Одеської області. — Ф. 126. — Оп. 1. — Од. зб. 291.

Державний архів Одеської області — Ф. 126. — Оп. 1. — Од. зб. 353.

Дубровський В. Г. Московсько-українська фразеологія / Віктор Григорович Дубровський. — К., 1917. — ІІ, 147 с.

Дубровський В. Г. Словник українсько-московський / Віктор Григорович Дубровський. — К., 1918. — ІІ, 361 с.

Енциклопедія сучасної України. — К., 2008. — Т. 8. — 715 с.

Єрченко П. Г. Класифікація фразеологічних одиниць / Єрченко П. Г. // Іноземна філологія. — 1994. — Вип. 4. — С. 8–12.

Зленко Г. Д. Спадок Бориса Юрківського / Зленко Григорій Дем’янович // Чорноморські новини. — 1994. — 2 квіт. (№ 26). — С. 3.

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Роксолана Петрівна Зорівчак. — Львів, 1983. — 163 с.

Майборода О. А. Фразеологія — наука народознавства / Олександр Анатолійович Майборода // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. — Харків : ХДПУ, 1999. — Вип. 2. — С. 6–10.

Ткаченко В. Доля українського краєзнавства у 20-30-ті роки ХХ сторіччя / В. Ткаченко // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. — К. : Інститут історії України НАН України, 2007. — № 17. — С. 335–344. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)