DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2009.19.25814

Інформаційне забезпечення комплексних наукових досліджень острова Зміїний в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова

Г. І. Ковальчук

Анотація


Рец. на кн.: Острів Зміїний. Інформаційні джерела : монографія / В. А. Сминтина, М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова [та ін.] ; авт.-уклад. : В. В. Самодурова, О. В. Полевщикова, Г. П. Бахчиванжи, М. О. Подрезова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; пер. текстів дод. О. В. Полевщикова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова — Одеса : Астропринт, 2008. — XVI, 392 с., [14] арк. іл. — (Наук. проект “Острів Зміїний” / керівник проекту В. А. Сминтина).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2009

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)