DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).25816

Стратегія розвитку наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства

М. О. Подрезова

Анотація


У статті викладено основні зміни в напрямках діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Найважливішими з них є: інформаційно-аналітичне забезпечення науково-видавничої діяльності університету та перенесення цієї діяльності до сфери власної відповідальності бібліотеки; організація сайтів; формування та удосконалення бібліографічної культури періодичних видань; інтеграція університетських видань та результатів науково-дослідницької діяльності вчених університету у вітчизняні та світові наукометричні бази. Розглянуто загальні критерії відбору періодичних видань, які застосовуються в наукометричних базах світу, стратегія і тактика формування фондів бібліотеки, модель науково-видавничої діяльності бібліотеки. Окремо висвітлені пріоритети наукових досліджень книжкових пам’яток.


Ключові слова


Наукова бібліотека; ОНУ імені І. І. Мечникова; наукометричні бази даних; періодичні видання; комплектування бібліотеки; книжкові пам’ятки; науково-видавнича діяльність бібліотеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnykova T. Stratehіi ta zadovolennia realіzatsіi komunіkatsіinyh modelei dіialnostі bіblіotek vyshchoi shkoly [The strategy and satisfaction of realization of communication models of university libraries activity]. Vіsnyk Knyzhkovoi Palaty, 2011, no. 5, pp. 23-29.

Solovianenko D. Akademіchnі bіblіoteky u novomu sotsіokulturnomu vymіrі. Chastyna persha : Akademіchna bіblіoteka yak vydavets [Academic libraries in the new social and cultural dimension. Part One: The Academic Library as a publisher]. Bіblіotechnyi vіsnyk, 2010, no. 4, pp. 3-7.

Solovianenko D. Polіtyka іndeksatsіi vydan u naukometrychnyh bazakh danykh Web of Science ta Sci Verse Scopus [Politics of publications indexing in scientometric databases Web of Science and Sci Verse Scopus]. Bіblіotechnyi vіsnyk, 2012, no. 1, pp. 6-20.

Pro osnovnі zakhody rozvytku іnformatsіinoho suspіlstva v Ukrainі na 2007-2015 roky : Zakon Ukrainy vіd 09.01.2007 №537-V [About the the main activities for the Information Society development in Ukraine in 2007-2015: Law of Ukraine of 09.01.2007 № 537-V]. Vіdomostі Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2007, no. 12, article 102.

Poriadok formuvannia Perelіku naukovykh fakhovyh vydan Ukrainy : zatverdzheno nakazom Ministerstva osvіty і nauky, molodі ta sportu Ukrainy «Pro zatverdzhennia poriadku formuvannia Perelіku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy vіd 17 zhovtnia 2012 r. №1111» [The procedure of forming of the list of Ukrainian academic editions: approved by Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine "On approval of the order of forming of the Ukrainian academic editions list from 17th of October 2012. № 1111 "]. Ofіtsіinyi vіsnyk Ukrainy, 2012, no. 86, pp. 247, article 3514.

Kopeneva E. A. Vebometricheskiye pokazateli nauchnoy periodiki Ukrainy [Webometric indicators of scientific periodicals of Ukraine]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2013, no. 5, pp. 75-82.

Hagerlid Ja. Programma «Open Access se» – shvedskiy opyt koordinatsii podderzhki programm otkrytogo dostupa [The program «Open Access se» – Swedish experience of coordinating of support of open access programs]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2009, no. 8, pp. 24-32.

Shrajberg Ja. L. Integratsiya bibliotek v razvivayushheyesya informatsionnoye obshchestvo: chto nas zhdet vperedi? : Ezhegodnyy doklad konferentsii «Krym». God 2012 [Libraries integrating into developing information society: what lies ahead? Annual report of the conference “Crimea”. Year 2012]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2013, no. 1, pp. 7-49.

Solovianenko D. Akademіchnі bіblіoteky v novomu sotsіotekhnіchnomu vymіrі. Chastyna tretia : Rol akademіchnyh bіblіotek u konstruyuvannі іntehrovanykh іnformatsіinykh e-seredovyshch [Academic libraries in the new social and technical dimension. Part Three: The Role of Academic Libraries in the construction of integrated information e-media]. Bіblіotechnyi vіsnyk, 2010, no. 6, pp. 3-17.

Zemskov A. I. Sovremennyye napravleniya raboty zarubezhnykh i russkikh bibliotek (Po materialam Ezhegodnoy konferentsii IATUL) [Modern directions of work of foreign and Russian libraries (On materials of the IATUL Annual Conference)]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 2013, no. 6, pp. 54-64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колесникова Т. Стратегії та задоволення реалізації комунікаційних моделей діяльності, бібліотек вищої школи / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової Палати. – 2011. – № 5. – С. 23-29.

Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціокультурному вимірі. Частина перша : Академічна бібліотека як видавець / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 3-7.

Соловяненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та Sci Verse Scopus / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-20.

Про основні заходи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.2007 №537-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 12, Ст. 102.

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : затверджено наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження  порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 17 жовтня 2012р. №1111» // Офіційний вісник України. –2012. – № 86. – С. 247. – Ст. 3514.

Копенева Е. А. Вебометрические показатели научной периодики Украины / Є. А. Копенева // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 5. – С. 75-82.

Хагерлид Я. Программа «Open Access se» – шведский опыт координации поддержки программ открытого доступа / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 8. – С. 24-32.

Шрайберг Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что нас ждет впереди? : Ежегодный доклад конференции «Крым». Год 2012 / Яков Леонидович Шрейберг // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 1. – С. 7-49.

Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі. Частина третя : Роль академічних бібліотек у конструйовані інтегрованих інформаційних е-середовищ / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 6. – С. 3-17.

Земсков А. И. Современные направления работы зарубежных и русских библиотек (По материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ) / Андрей Ильич Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 6. – С. 54-64.Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)