Тенденції розвитку класифікаційних інформаційно-пошукових мов в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

О. О. Сербін

Анотація


У публікації розглядається проблема розвитку класифікаційних інформаційно-пошу­кових мов як важливого елементу в загальному ланцюжку систематизаційної діяльності. Представлено інформацію відносно Рубрикатора НБУВ — одного з основних представ­ників класифікаційної інформаційно-пошукової мови в Україні. Проведено аналіз струк­тури Рубрикатора НБУВ і особливостей його підрозділів. Зроблені висновки стосовно перспективи розвитку класифікаційних систем, що використовуються в інформаційному просторі України.

 


Ключові слова


інформаційно-пошукова мова; Рубрикатор НБУВ; систематизація

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Голов. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2005. — 587 с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).

М1 Технологія деревини / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Голов. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2006. — 198 с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).

Питання перегляду класифікації наук, удосконалення ББК, організації централізованої каталогізації друкованої продукції України: Матеріали розширеного засідання інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Київ, 10 лют. 1994. — ЦНБ ім. В. І. Вернадського. — К., 1994. — 28 с.

Таблиці територіальних типових поділів / І. І. Багрій, А. Г. Бровкін (кер.), Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернад- ського; Голов. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2004 — 769с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського).

Рубрикатор [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Рубрикатор — Название с экрана.

                               

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.25883

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)