DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2010.21.25888

Етнічна та конфесійна історія південноукраїнських міст кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. у виданнях одеських науковців: новий етап історичного синтезу

Л. В. Новікова

Анотація


Рец. на кн. : Гончарук Т. Г. Одеське порто-франко. Історія, 1819—1859 рр. — Одеса: Астропринт, 2005. — 308 с. — Розділ 4 ; Діанова Н. М. Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) — Одеса: Астропринт, 2010. — 176 с.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойко Я. В. Формування етнічного складу населення Південної України (кінець XVIII — XIX ст.) / Я. В. Бойко, Н. О. Данилова // Укр. іст. журн. — 1992. — № 9. — С. 54—65.

Гончарук Т. Г. Одеське порто-франко. Історія, 1819—1859 рр. / Т. Г. Гончарук. — Одеса: Астропринт, 2005. — 308 с.

Дерибас А. Старая Одесса. Забытые страницы: исторические очерки и воспоминания / А. Дерибас. — К.: Мистецтво, 2004. — 415 с.

Діанова Н. М. Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) / Н. М. Діанова. — Одеса: Астропринт, 2010. — 176 с.

Лернер О. М. Одесская старина: исторические очерки: по данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора / О. М. Ленер. — Одесса: Торг. Дом Г. М. Левинсон, 1902. — 36 с.

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края А. Скальковский. — Ч. 1. — Одесса: Тип. Л. Нитче, 1850. — 366 с.

Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края / А. Скальковский. — Одесса: Гор. тип., 1836. — Ч. 1. — 289 с.


Copyright (c) 2010

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)