DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25896

Організація роботи Наукової бібліотеки Одеського державного університету за часи керування Миколи Володимировича Павлюка (1951-1960 рр.)

С. O. Мерзлякова

Анотація


Стаття присвячена роботі Наукової бібліотеки Одеського державного університету імені І. І. Мечникова у 1951 — 1960 рр. У цей період директором бібліотеки був кандидат філологічних наук, доцент Одеського державного університету імені І.І. Мечникова Микола Володимирович Павлюк.


Ключові слова


М. В. Павлюк; Одеський державний університет імені І. І. Мечникова; Наукова бібліотека

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДАОО, ф. 22, оп. № 22-16, од. хр. 467, л. 1-6.

ДАОО, ф. 1438, оп. 12, од. хр. 31, л. 55 : Отчет Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : історичний нарис : до 185-річчя заснування / А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко, О. В. Полєвщикова [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с.

Ноткина О. Николай Владимирович Павлюк / Ольга Юдовна Ноткина, Виктор Семенович Фельдман // Вместе с ними : о сотрудниках научной б-ки ОНУ им. И. И. Мечникова, оставивших след в нашем сердце. – Одесса : Optimum, 2006. – С. 23-27.

Праці Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса, 1957. – Т. 147. – Бібліогр. сер. – Вип. 1. – 103 с.

Протокол заседания отчетной научной сессии Совета НБ ОГУ им. И. И. Мечникова 15 января 1960 г. // Сводный отчет о научной работе [Науч. б-ки ОГУ им. И. И. Мечникова] за 1959 год. – Одесса, [б. г]. – С. 1-11.

Протокол заседания Совета Научной библиотеки Одесского Государственного университета им. И. И. Мечникова : засед. 23 янв. 1956 г. // Сводный отчет о научной работе [Науч. б-ки ОГУ им. И. И. Мечникова] за 1955 год. – Одесса, [б. г]. – С. 1-22.

Протокол отчетной научной конференции Научной библиотеки Одесского Государственного университета им. И. И. Мечникова : засед. 25 янв. 1952 г. // Сводный отчет о научной работе [Науч. б-ки ОГУ им. И. И. Мечникова] за 1951 год. – Одесса, [б. г]. – С. 1-8.

Протокол отчетной научной конференции Научной библиотеки Одесского Государственного университета им. И. И. Мечникова : засед. 5 янв. 1955 г. // Сводный отчет о научной работе [Науч. б-ки ОГУ им. И. И. Мечникова] за 1954 год. – Одесса, [б. г]. – С. 4-5.

Ходжаш Т. З. Наукова бібліотека Одеського державного університету імені І. І. Мечникова : путівник / Т. З. Ходжаш. – Одеса, 1959. – 95 с.

Шишов В. Ф. Николай Владимирович Павлюк (1920-1978) : методические материалы к спецкурсу «Русисты Одесского университета» / Виктор Федорович Шишов. – Одесса : ОГУ, 1980. – 22 с.Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)