DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25903

Журнал "Вестник опытной физики и элементарной математики" у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

В. В. Самодурова

Анотація


На прикладі журналу «Вестник опытной физики и элементарной математики», який видавався в Одесі у кінці XIX — початку XX ст., показана роль професорсько-викладацького складу фізико-математичного факультету Новоросійського університету у становленні реформістського руху за модернізацію математичної освіти. Однією з форм цього руху була боротьба передової громадськості за широке розповсюдження наукових знань шляхом їх систематичної популяризації.


Ключові слова


періодична преса; Новоросійський університет; історія математики; математична освіта

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грацианская Л. Н. Василий Петрович Ермаков / Л. Н. Грацианская // Историко-математические исследования. – 1956. – Вып. 9. – С. 667-690.

Дахия С. А. «Журнал элементарной математики» и «Вестник опытной физики и элементарной математики» / С. А. Дахия // Историко-математические исследования. – 1956. – Вып. 9. – С. 546-553.

 Каган В. Ф. К 25-летию «Вестника опытной физики и элементарной математики» / В. Ф. Каган // ВОФЭМ. – 1913. – № 598-600. – С. 257-280.

Охременко Д. В. «Журнал элементарной математики» (1864-1886 гг.) и журнал «Журнал опытной физики и элементарной математики» (1886-1917 гг.) и их значение в усовершенствовании математико-педагогической культуры учителей и учащихся в России конца XIX и начала XX века : дис… канд. пед. наук / Д. В. Охременко. – М., 1973. – 183 с. 

Симонов Р. А. Первые русские математические журналы – носители прогрессивных методических идей / Р. А. Симонов // Математика в школе. – 1955. – № 3. – С. 13-20.

Таиров В. Е. Памяти В. А. Гернета / В. Е. Таиров // Вестн. виноделия Украины. – 1929. – № 2. Э. К. Шпачинский, 1848-1912 : [некролог] // ВОФЭМ. – 1913. – № 577. – С. 3-8. Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)