DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25910

Прижиттєві видання трактатів італійських гуманістів XV–XVI ст. з колекції математика І. Ю. Тимченка

І. В. Пігулевська

Анотація


Повідомлення присвячене фрагменту унікальної книжкової колеції математика, професора Імераторського Новоросійського університету І. Ю. Тимченка (1863— 1939), що вміщує прижиттєві видання трактатів італійських гуманістів епохи Відродження, які поповнили фонди Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова в другій половині XX ст.


Ключові слова


італьяністика; Відродження; гуманісти; прижиттєві видання; історія математики; «розпорошені» приватні книжкові колекції; І. Ю. Тимченко; Математичний кабінет Фізико-математичного інститута м. Одеси

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Государственный архив Одесской области, ф. 45, оп. 9, д. 10.

Государственный архив Одесской области, ф. 45, оп. 19, д. 98.

Архив Научной библиотеки ОНУ : Материалы к биографиям ученых и сотрудников Одесского (Новороссийского) университета. – П. 29. – Ед. хр. 1168 : [Личное дело И. Ю. Тимченко].

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; изд. подг. Э. Вальденберг ; под. ред. Я. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 286 с., ил.

Пигулевская И. В. Итальянские издания XV–XVIIвв. из книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко / И. В. Пигулевская // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 171-181.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. : у 4 т. – Вид. 2-е, доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 4 : Р-Я. – С. 222-225.

Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. – Доступно с : http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/eimain.htm

Smith D. E. Rara arithmetica: a catalogue of the arithmetics written before the year MDCI with a description of those in the library of George Arthur Plimpton of New York / by David Eugene Smith of the teachers College Columbia University. – Boston : the Athenæum Press ; London : Ginn & Company proprietors, 1908. – 507 p.Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)