DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25916

Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.

О. Є. Музичко

Анотація


Метою статті є дослідження функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі наприкінці ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст. Зроблено висновок про значну роль «Історико-філологічного кабінету» в системі підготовки студентів та роботі викладачів у Новоросійському університеті, що дало підстави до менш успішних спроб поширення цього досвіду в інших вищих навчальних за­кладах Одеси: Вищих жіночих курсах та Інституті народної освіти.


Ключові слова


історико-філологічний кабінет; Одеса; Новоросійський університет

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний архів Автономної республіки Крим. – Ф. 538. – Оп. 1. – Спр. 82.

Державний архів Одеської області (ДАОО). – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2548.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2606.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 371.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2549.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 3.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2605.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 12 (1901).

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 12 (1902).

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 5 (1903).

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 12. – Спр. 137.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 5.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 15.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2658.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1084.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 7678.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 5. – Спр. 14.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 7657.

ДАОО. – Ф. Р-1395. – Оп. 1. – Спр. 4.

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 614.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. – Ф. 1035. – Оп. 1. – Спр. 42.

Гаврилів Б. М. Кабінет історії України в навчальному закладі : методичні рекомендації / Б. М. Гаврилів, В. В. Грабовецький // Український історичний журнал. – 1992. – Вип. 4. – С. 45-64.

Гордієнко Д. Професор Франц В’ячеславович Режабек : біоісторіографичний нарис / Д. Гордієнко // Ніжинська старовина. – Ніжин, 2006. – Вип. 2 (5). – С. 3-14.

Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги» : історія Київських вищих жіночих курсів / К. А. Кобченко. – К., 2007. – 271 c.

 Левченко В. З історії Новоросійського університету : «Музей изящных искусств» / В. В. Левченко, Г. С. Левченко // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2010. – Вип. 10. – С. 56-67.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930) : позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 428 c.

Линниченко И. А. Наши кураторы / И. А. Линниченко // Линниченко И. А. Наше учебное дело. Мысли и факты. – Одесса, [б. г.]. – 84 c.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета : историческая записка и академические списки / А. И. Маркевич. – Одесса, 1890. – 734, ХС с.

Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / упоряд. В. Заруба. – Дніпропетровськ, 2004. – 348 c.

Одесский листок. – 1911. – 21 августа.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1911 год. – Одесса, 1912. – 325 c.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1912 год. – Одесса, 1913. – 325 c.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1913 год. – Одесса, 1914. – 405 c.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1915 год. – Одесса, 1916. – 405 c. Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)