DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25919

Університети України: приєднання до руху відкритого доступу

Т. М. Костирко

Анотація


У статті увага зосереджена на проблемах публічного доступу до наукової інформації. Розглядаються два способи вирішення цього питання: публікація в журна­лах відкритого доступу та самоархівування, тобто розміщення автором роботи в спеціальних репозитаріях. Надається характеристика та цілі репозитаріїв. Особли­ва роль у вирішенні питань забезпечення доступу до світової наукової інформації на сьогодні відведена інноваційному проекту ElibUkr – «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України».

Ключові слова


відкритий доступ; репозитарій; проект ElibUkr — «Електронна бібліотека України»; наукова інформація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воропаева В. Я. Сравнительный анализ использования открытого и коммерческого ПО в библиотеке ДонНТУ [Електронний ресурс] / В. Я. Воропаева, Н. А. Ткаченко, А. Ю. Клочко // 8-а Міжнар. наук.-практ. конф. «Informatio-2011: Інформаційні ресурси : створення, використання, доступ» : матеріаликонф., (4-8 жовт. 2011 р.). – Електрон. дан. – Севастополь, 2011. – 1 електрон. оптич. диск (CD). – Назва з екрана.

Шкодзінський О. К. Що таке “відкритий доступ”? Рух європейських університетів за відкритий доступ [Електронний ресурс] : метод. вказівки : матеріали семінарів відкр. доступу. Семінар 1 / О. К. Шкодзінський, Г. Я. Онисько, С. О. Костишин. – Т. : ТДТУ, 2009. – Режим доступу : http://dspace.tstu.edu.ua/bitstream/123456789/224/1/Seminar%201.%20What%20is%20Open%20Access.pdf.

Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації : перші двадцять років [Текст] / Т. Ярошенко // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 3-10.Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)