Збереження фондів: загальні тенденції діяльності (з досвіду роботи бібліотек)

С. В. Ларенкова

Анотація


Стаття присвячена актуальному питанню для кожної бібліотеки – збереженню бібліотечних фондів. Надається характеристика комплексу заходів щодо збережен­ня фондів, до якого входять: роз’яснювальна робота з користувачами, технологічні процеси, режим збереження, боротьба з заборгованістю, система безпеки, кон­троль за обліком, перевірка бібліотечного фонду тощо.


Ключові слова


збереження фонду; бібліотечний фонд; читацька заборгованість; система безпеки; реставрація; облік надходжень; інвентаризація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів [Текст] / Н. Білоус // Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 1. – С. 28-32.

Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд : секреты старого книгохранителя [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Столяров. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 2001. – 256 с.

Кравчук Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти [Текст] / Н. Кравчук // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 26-28.

Столяров Ю. Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда [Текст] / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 4. – С. 30-47.

Медведева Н. Г. Методы и средства борьбы с биоповреждениями книжных фондов (из опыта Библиотеки РАН) [Електронний ресурс] / Н. Г. Медведева, И. П. Никитина, Н. В. Апанаскевич. – Россия, СПб. – Режим доступа : http://www.rusmedserv.com/mycology/html/medv.htm

Садыкова Р.Б. Основные задачи сохранности редких изданий ЦНБ МОН РК [Електронний ресурс] / Р. Б. Садыкова ; Науч. б-ка КазНУ им. аль-Фараби. – Режим доступа : http://lib.kaznu.kz/Books/bk024/61.htmПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)