Збереження надбання людства: міф чи реальність? (з досвіду роботи бібліотек)

Т. С. Мігунова

Анотація


У статті розглядається проблема збереження фондів бібліотек, яка поділяється на два напрямки: фізичний захист, а також збереження та відновлення фондів. Називаються та надаються характеристики певним методам зі збереження фондів бібліотек. Особлива увага приділяється сучасним інформаційним технологіям.


Ключові слова


збереження бібліотечних фондів; відновлення фондів; мікрофільмування; оцифровування; консервація; ксерокопіювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильченко М. Бібліотечна справа : методологічні основи / М. Васильченко // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 2-8.

Добрусина С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий / С. Добрусина // Бібл. вісн. – 2008. – № 3. – С. 11-15.

Калтерев А. И. Модернизация как способ выживания / А. И. Калтерев // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 22-26.

Перминова О. И. Сохранность и доступность. Миф или реальность? (Из опыта работы НИЦКД РГБ) / О. И. Перминова // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 37-41.

Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісн. Книжк. палати. – 2009. – № 11. – С. 18-21.

Столяров Ю. И. Библиотечный фонд : учебник / Ю. И. Столяров. – М. : Кн. палата, 1991.

Ярошенко Т. Колекція ресурсів вільного доступу – складова сучасного бібліотечного фонду / Т. Яро¬шенко // Бібл. форум України. – 2011. – № 1. – С. 49-51.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)