DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2011.1/2.25965

Святині православної духовності

Л. Г. Білоусова, С. А. Желясков

Анотація


Рец. на кн.: Розвиток православ’я на півдні України кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліографічний покажчик / авт.-упоряд. : В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар ; наук. ред. та авт. вступ. ст. Н. М. Діанова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 440 с.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Copyright (c) 2011

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)