DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.1(7).26132

Дивосвіт українського рушника

С. О. Мерзлякова

Анотація


У статті розглядається історія розвитку та традиційна роль рушника у житті українського народу на матеріалах з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

 


Ключові слова


Наукова бібліотека; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; рушник

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні : історико-етнографічне дослідження / Валентина Кирилiвна Борисенко ; відп. ред. М. М. Пазяк. – К. : Наук. думка, 1988. – 190 с.

Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка : етнографічний аспект / Людмила Булгакова-Ситник. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2005. – 325 с.

Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Одеські етнографічні читання» / Іст. ф-т ОНУ ім. І. І. Мечникова ; Упр. у справах національностей і релігій ; Одес. обл. держ. адмін. ; Одес. обл. спілка краєзнавців ; В. К. Борисенко, М. К. Дмитренко, О. В. Курочкін [та ін.] ; наук. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : вид-во КП ОМД, 2010. – 381 с.

Весільні пісні : у 2 кн. / упоряд., прим. М. М. Шубравської. – К. : Наук. думка, 1982. – Кн. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 871 с. ; Кн. 2 : Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закарпаття. – 679 с.

Декоративно-ужиткове мистецтво : словник / за заг. ред. Я. П. Запаска. – Львів : Афіша, 2000. – Т. 1 : А-К. – 363 с. ; Т. 2 : Л-Я. – 399 с.

Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка : Західні області УРСР / Раїса Захарчук-Чугай. – К. : Наук. думка, 1988. – 191 с.

Кара-Васильєва Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття : у пошуках «великого стилю» / Тетяна Валерiївна Кара-Васильєва, Зоя Анатолiївна Чегусова. – К. : Либідь, 2005. – 277 с.

Кара-Васильєва Т. В. Історія української вишивки / Тетяна Валерiївна Кара-Васильєва. – К. : Мистецтво,2008. – 461 с.

Кара-Васильєва Т. В. Полтавська народна вишивка / Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва. – К. :Наук. думка, 1983. – 135 с.

Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка / Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва, Алла Дмитрівна Чорноморець. – К. : Либідь, 2002. – 160 с.

Кара-Васильєва Т. В. Українська народна вишивка / Тетяна Валеріївна Кара-Васильєва, Алевтина Олексіївна Заволокіна. – К. : Либідь, 1996. – 94 с.

Кушнiр В. Г. Нижньодунайський рушник / Вячеслав Григорович Кушнiр. – Galati : Editura Muzeului de istorie Galati, 2012. – 141 с.

Кушнір В. Г. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20-80-ті рр. ХХ ст.) / В’ячеслав Григорович Кушнір, Наталія Олександрівна Петрова. – Одеса, 2008. – 255 с.

Кушнір В. Г. Українці за Дунаєм = Ukrainenii de dincolo de Dunăre / В’ячеслав Григорович Кушнір. – Бухарест : RCR Editorial, 2008. – 255 с. – Текст укр., рум.

Музей українського народного декоративного мистецтва = Museum of Ukrainian folk decorative art / кер. проекту А. Ф. Вялець ; наук. ред. Л. С. Білоус ; перед. сл. А. Ф. Вялець ; упоряд. : Л. С. Білоус, І. І. Бекетова, А. В. Гассанова [та ін.]. – К. : Мистецтво, 2009. – 351 с. – Текст укр., англ.

Орел Л. Українські рушники : історико-культурологічне дослідження / Лідія Орел ; [Держ. музей нар. архіт. та побуту Укр. ; Укр. центр. нар. культури «Музей Івана Гончара»]. – Львів : Кальварія, 2003. – 232 с.

Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-XVIII ст.) : навч. посібник / Олександр Тищенко. – К. : Либідь, 1992. – 190 с.

Українська родина : родинний і громадський побут / упоряд. Лідія Орел. – К. : вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 420 с.Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)