Відділ іноземних вістей в пресі Новоросійського краю і Бессарабської області в першій половині ХІХ ст.

І. С. Грєбцова

Анотація


У статті на основі масиву архівних документів і матеріалів регіональної преси проаналізований процес становлення в періодиці Новоросійського краю і Бессарабської області першої половини XIX ст. відділів іноземних вістей, охарактеризовані основні публікації регіональної преси про події міжнародного життя.


Ключові слова


регіональна преса; іноземні вісті; цензура; Новоросійський край; Бессарабська область

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИА). – Ф. 293, оп. 1, д. 813. – 47 л.

Journal d’Odessa, ou Courrier commercial de la Novelle Russie. – 1825. – 3/15, 17/29 janvier ; 7/19, 11/23 mars ; 6/18, 16/28 mai ; 8/20 juillet ; 4/16, 14/26 novembre и др.

Государственный архив Одесской области (ГАОО). – Ф. 2, оп. 1. д. 40. – 326 л.

Одесский вестник. – 1828. – 29 дек.

Одесский вестник. – 1852. – 31 дек.

Одесский вестник. – 1840. – 25 дек.

Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 1611, оп. 1, д. 6. – 31 л.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. 109, 1 эксп., оп. 23 (1848), д. 25, ч. 4. – 78 л.

ГАРФ. – Ф. 109, оп. 23 (1848), д. 25, ч. 6. – 161 л.

ГАОО. – Ф. 8, оп. 1, д. 9. – 58 л.

ГАОО. – Ф. 8, оп. 1, д. 21. – 44 л.

Одесский вестник. – 1858. – 25 сент.

ГАОО. – Ф. 162 (Архив Зеленого П. А.), оп. 1, д. 4. – 75 л.

РГИА. – Ф. 775, оп. 1 (1865), д. 71. – 3 л.

ГАОО. – Ф. 2, оп. 1, д. 357. – 72 л.

ГАОО. – Ф. 1, оп. 173 (1861), д. 10. – 3 л.

ГАОО. – Ф. 1, оп. 203 (1858), д. 8. – 103 л.

РГИА. – Ф. 772, оп. 1, д. 4556. – 25 л.

Радуга. – 1860. – № 1. – С. 3-4.

Радуга. – 1860. – № 3. – С. 15-16.

РГИА. – Ф. 773, оп. 1, д. 161. – 9 л.

РГИА. – Ф. 776, оп. 1, д. 194. – 159 л.

ГАОО. – Ф. 1, оп. 173 (1860), д. 22. – 11 л.

РГИА. – Ф. 775, оп. 1 (1863), д. 45. – 9 л.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.2(8).26153

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)