Фонд Президентів України як змістовна особливість структури Національної бібліотеки

Л. М. Галаган

Анотація


У статті розглянуті особливості діяльності Фонду Президентів України (ФПУ), його призначення, функції та специфіка діяльності. Відзначено, що особливістю даної структури є не тільки збір і використання різних видів документів, а й науково-дослідна та інформаційно-аналітична робота з їх популяризації як серед населення, так і в діяльності органів державної влади.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нежурбіда Г. Використання документно-інформаційних та онлайнових ресурсів Фонду президентів України / Г. Нежурбіда, С. Польовик // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 7-18.

Про Положення про Фонд Президентів України : Указ Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96 // Зб. Указів Президента України / Адміністрація Президента України. – К.,1996. – Вип. 4, ч. 1 (жовт.-листоп. 1996 р.). – С. 41-47.

Удовик В. М. Науково-інформаційні ресурси про президентів та інститут президентства в країнах СНД / В. М. Удовик // Україна : події, факти, коментарі. – 2007. – № 19. – С. 88-94.

Удовик В. Н. Информационно-аналитическая деятельность Фонда Президентов Украины Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / В. Н. Удовик // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2008. – Вып. 6. – С. 122-131.

Федорчук А. Інформаційне забезпечення органів державної влади / А. Федорчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2005. – Вип. 14. – С. 108-119.

Чепуренко Я. Фонд Президентів України як бібліотечно-архівна колекція / Я. Чепуренко // Бібл. вісн. – 2002. – № 4. – С. 2-11.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.2(8).26158

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)