Розвиток класифікаційних систем як об’єкт дослідження в аспекті еволюції та оптимізації систематизації інформації

О. О. Сербін

Анотація


У статті розглянуто питання дослідження еволюції класифікаційних систем. Обґрунтовано актуальність такого дослідження і сформульована мета проведення науково-дослідницької діяльності в галузі класифікації, індексування та систематизації інформації. Окреслено очікувані результати дослідження еволюції класифікацій, як фундаментальної основи в процесі розвитку систематизації інформаційних даних.

Ключові слова


класифікація; систематизація; індексування; система; інформація

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель ; АН СРСР, Ин-т философии. – М. : Мысль, 1975. – Т. 1. – 550 с. ; 1978. – Т. 2. – 688 с. ; 1981. – Т. 3. – 613 с. ; 1983. – Т. 4. – 830 с.

Лурье С. Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования / С. Я. Лурье. – Л. : Наука, 1979. – 664 с.

Онищенко А. С. Выступление на рабочем совещании директоров научных библиотек и информационных центров академии наук – членов международной ассоциаций академий наук и академий наук стран Балтии (15-16 мая 1996 г.) / А. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 1996. – С. 25-26.

Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 / Платон ; под общ. ред. А. Ф. Лосева [и др.]. – М. : Мысль, 1990. – 860 с.

Сенченко М. І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення / М. І. Сенченко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Кн. палата України, 2004. – 164 с. : іл.

Сукиасян Э. Р. Анализ содержания и структуры начального класса универсальных классификационных систем / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 1999. – № 3. – С. 53-56.

Сукиасян Э. Р. ББК и мировая классификационная практика / Э. Р. Сукиасян // Сов. библиотековедение. – 1991. – № 2. – С. 35-40.

Сукиасян Э. Р. Классификационные системы / Э. Р. Сукиасян // Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. – М., 2001. – С. 51-80.

Сукиасян Э. Р. Классификационные системы в их историческом развитии: проблемы типологии и терминологии / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 1998. – № 11. – С. 5-16.

Сукиасян Э. Р. Классификационные системы в современном мире: проблемы типологии и терминологии / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 3. – С. 47-53.

Сукиасян Э. Р. Классификация произведений печати : библиогр. указ., 1917-1965 / Э. Р. Сукиасян ; под ред. Л. М. Ивановой. – М. : Изд. стандартов, 1966. – 100 с.

Философия природы в античности и в средние века / под общ. ред. П. П. Гайденко. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 608 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2012.2(8).26159

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2012

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)