DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).26162

Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення

О. Ю. Красікова

Анотація


За допомогою аналітико-порівняльного аналізу розглянуто сучасний стан взаємодії двох найважливіших інформаційних джерел – фондів наукової бібліотеки та Інтернету. Особливу увагу приділено перевагам й недолікам даної взаємодії. Зазначено, що книга є першоджерелом інформації, надійнішим зберігачем знань людства.

Ключові слова


наукова бібліотека; бібліотечні фонди; Інтернет; сервер; джерела інформації; достовірність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Jefremov V. Іnternet chy bіblіoteka? [Internet or library?]. Lagoda. Available at: http://lagoda.org/uk/publications/articles/28-internet-ili-biblioteka) (accessed on 05.05.2014)

Vergunov V. A., Derlemenko V. V. Іnformatsіine zabezpechennia ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy z metoju pіdvyshchennia konkurentozdatnostі sіlskohospodarskoi produktsіi [Informational support of agricultural complex of Ukraine in order to improve the competitiveness of agricultural products]. Kyiv, 2012, 67 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єфремов В. Інтернет чи бібліотека? [Електронний ресурс] / В. Єфремов // Міжнародна громадська організація Лагода. – Режим доступу: http://lagoda.org/uk/publications/articles/28-internet-ili-biblioteka). – Назва з екрана.

Вергунов В. А. Інформаційне забезпечення агропромислового комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції [Текст] : наук.-метод. рекомендації / В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко ; Мінагрополітики України, ДНСГБ НААН. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 67 с.Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)