DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2013.1(9).26189

Одеський політехнічний інститут: передісторія відкриття у публікаціях одеської періодичної преси другої половини XIX – початку XX ст.

О. С. Мурашко, В. В. Самодурова

Анотація


У статті розглядається первісний етап становлення історичного шляху Одеського національного політехнічного університету. На основі публікацій одеської періодичної преси другої половини ХІХ – початку ХХ ст. показана зацікавленість як державних структур, так і громадських організацій і приватних осіб в установі вищого технічного навчального закладу в Одесі.


Ключові слова


Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ); періодичний друк; Одеське відділення Руського технічного товариства; Рада з'їздів представників промисловості і торгівлі півдня Росії

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gosudarstvennyy arkhiv Odesskoy oblasti [State Archives of Odesa Region]. – Fund 333, inventory 1, dossier 354, р. 2.

Gosudarstvennyy arkhiv Odesskoy oblasti [State Archives of Odesa Region]. – Fund 333, inventory 1, dossier 622, p. 1а-10.

V obshchestve rasprostraneniya vysshego obrazovaniya [In society of expansionof higher education]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 8, p. 34-35.

Vopros o sredstvakh dlya politekhnikuma v Odesse [The question about means for the Polytechnic School in Odessa]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1897, no. 12, pp. 26-27.

Doklad o politekhnicheskom institute v Odesse [Report on the Polytechnic Institute in Odessa]. Novorossiyskiy telegraf, 1897, 6 November (no. 7296), p. 3.

Zalesskiy P. Ob ustroystve v g. Odesse vysshego tekhnicheskogo uchilishcha [About founding of Higher Technical School in Odessa]. Odesskiy vestnik, 1874, 8 February (no. 32), pp. 1-2.

Zalesskiy P. Po povodu organizatsii vysshego tekhnicheskogo uchilishcha v gor. Odesse [Regarding the organization of the higher technical school in Odessa]. Odesskiy vestnik, 1874, 22 March (no. 67), pp. 1-2.

Iz otcheta o deyatelnosti Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za 1903 god [From a report on the activities of the Imperial Russian Technical Society for 1903]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1905, for the 1904, no. 5, 6, pp. 57-84.

Instruktsiya redaktoru Zapisok Odesskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva [Instruction to editor of Notes of the Odessa Department of the Imperial Russian Technical Society]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1898, no. 4, pp. 14-16.

K voprosu ob otkrytii tekhnologicheskogo instituta v Odesse [About founding of the Institute of Technology in Odessa]. Novorossiyskiy telegraf, 1898, 12 April (no. 7442), p. 3.

K pereneseniyu politekhnikuma v Odessu [About transference of polytechnic to Odessa]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1915, no. 18, p. 32 ; Odesskiye novosti, 1915, 4 September (appendage to the no. 3).

Kievskiy politekhnikum [Kiev Polytechnic]. Tekhnolog, 1898, no. 2, pp. 44-45.

Komissiya po voprosu o srednikh uchrezhdeniyakh [The Commission on the issue of secondary technical schools]. Novorossiyskiy telegraf, 1897, 26 November (no. 7315), p. 2.

Kuznetsova N. Vysshaya tekhnicheskaya shkola v Nizhnem Novgorode [Technical Higher School in Nizhny Novgorod]. Available at: http://www.unn.ru/90/?main=90&sub=gazeta&page=9 (accessed 14 October 2013).

Melnikov N.P. O tekhnicheskom obrazovanii voobshche i neobkhodimosti uchrezhdeniya v Odesse tekhnicheskogo instituta [About technical education in general and the need of founding of a technical institute in Odessa]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1897, no. 12, pp. 3-23.

Mekhanika i tsivilizatsiya XVII-XIX vv. [Mechanics and civilization XVII-XIX centuries]. Moscow, Nauka, 1979, 527 p.

O politekhnikume v Odesse [About Polytechnic in Odessa]. Tekhnolog, 1898, no. 1, p. 37.

O politekhnikume na Kavkaze [About Polytechnic in the Caucasus]. Tekhnolog, 1898, no. 1, p. 38.

[Ob otkrytii v Odesse Politekhnicheskogo instituta] [About opening of Polytechnic Institute in Odessa]. Odesskiy vestnik, 1918, 18 September.

Ob otkrytii tekhnologicheskogo institute v Odesse [About opening of Technological Institute in Odessa]. Novorossiyskiy telegraf, 1897, 25 September (no. 7256), p. 2.

Ob uchrezhdenii tekhnicheskikh institutov v Odesse, Kieve i Varshave [About founding of technical institutes in Odessa, Kiev and Warsaw]. Novorossiyskiy telegraf, 1897, 28 October (no. 7287), p. 2.

Obzor razvitiya tekhniki v Odesse za dvadtsatipyatiletiye, 1870-1895 [Overview of the development of technique in Odessa for the last twenty-five years, 1870-1895]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1897, no. 2, 3, pp. 18-38.

Onoprienko V.I., Shcherban T.A. Stanovleniye vysshego tekhnicheskogo obrazovaniya na Ukraine [Formation of higher technical education in Ukraine]. Kiev, Naukova dumka, 1990, 138 p.

Otkritiye v g. Varshave Otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva [Opening of the Department of Imperial Russian Technical Society in Warsaw]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1899, no 1, p. 51.

Otchet o deyatelnosti Odesskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za 1891 g. (23 yanvarya 1892) [Report on the activities of Odessa Department of the Imperial Russian Technical Society for 1891 (23 January 1892)]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1892, no. 1-4, pp. 1-21.

Otchet o deyatelnosti Odesskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za 1898 god [Report on the activities of Odessa Department of the Imperial Russian Technical Society for 1898]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1899, no. 2, pp. 1-28.

Otchet o deyatelnosti Odesskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za 1902 g. (22 aprelya 1903) [Report on the activities of Odessa Department of the Imperial Russian Technical Society for 1902 (22 April 1903)]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1904 za 1903, no. 7-9, pp. 1-23.

Otchet ob ekonomicheskom soveshchanii predstaviteley promyshlennosti i torgovli Yuga Rossii (14 fevralya 1916) [Report on economic conference of representatives of industry and trade of the South Russia (14 February 1916)]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 4, pp. 35-68.

Paevskiy S.I. Otchet o deyatelnosti Odesskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo tekhnicheskogo obshchestva za pervoe dvadtsatipyatiletie ego sushchestvovaniya, 1871-1896 [Report on the activities of Odessa Department of the Imperial Russian Technical Society for the first twenty-five years of its existence]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1897, no. 2/3, pp. 39-101.

Pereneseniye v Odessu politekhnikuma i evakuatsiya fabric i zavodov [The transfer of Polytechnic to Odessa and the evacuation of the factories and plants]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1915, no. 17, pp. 23-24.

Politekhnikum v Odesse [Polytechnic School in Odessa]. Odesskiy listok, 1908, 8 July (№ 157), p. 3.

Politekhnikum v Odesse [Polytechnic School in Odessa]. Odesskiye novosti, 1908, 8 July (№ 7562), p. 3.

Politekhnikum v Odesse [Polytechnic School in Odessa]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 16, pp. 40-41.

Politekhnicheskiy institute v Odesse [Polytechnic Institute in Odessa]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 10, pp. 39-40.

Politekhnicheskiy institute v Odesse [Polytechnic Institute in Odessa]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 16, pp. 27-34.

Polozheniye o sezdakh predstaviteley promyshlennosti i torgovli Yuga Rossii (9 iyunya 1911) [The regulations of the congresses of representatives of industry and trade of the South Russia (9 June 1911)]. Polnoe sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye 3, Saint-Petersburg, 1914, for the 1911, vol. 31, no. 35470, pp. 534-538.

Protokol soveshchaniya po voprosu o perenesenii v Odessu Varshavskogo politekhnikuma [The minutes of the meeting on the question of removing of Warsaw Polytechnic to Odessa]. Torgovo-promyshlennyy yug, 1916, no. 3, p. 56.

Ustav Imperatorskogo tekhnicheskogo obshchestva [Charter of Imperial Technical Society]. Odessa, 1912, 16 p.

Chernyak A.Ya. Istoriya tekhnicheskoy knigi [The history of technical book]. Moscow, 1981, 318 p.

Chekhovich P.S. Doklad po povodu 25-letnego yubileya so dnya otkrytiya deystviy otdelov obshchestva: stroitelnogo i arkhitekturnogo (29 yanvarya 1889) [Report on the occasion of the 25th anniversary of opening of the current departments of society: constructional and architectural ones (29 January 1889)]. Zapiski Odesskogo otdeleniya Russkogo tekhnicheskogo obshchestva, 1889, January/February, pp. 23-29.

Shalmanov S. 100 let SPbGTU: proshloe i nastoyashcheye [100 years of SPbGTU: Past and Present]. Tekhnologicheskiy biznes, 2000, no. 7 (May-June). Available at: http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number7/page07.htm (accessed 14 October 2013).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Государственный архив Одесской области (ГАОО). – Ф. 333, оп. 1, д. 354, л. 2.

ГАОО. – Ф. 333, оп. 1, д. 622, л. 1а-10.

В обществе распространения высшего образования // Торгово-промышленный юг. – 1916. – № 8 (15 апр.). – С. 34-35.

Вопрос о средствах для политехникума в Одессе // Зап. ОО РТО. – 1897. – Вып. 12. – С. 26-27.

Доклад о политехническом институте в Одессе // Новорос. телеграф. – 1897. – 6 нояб. (№ 7296). – С. 3.

Залесский П. Об устройстве в г. Одессе высшего технического училища / П. Залесский // Одес. вестн. – 1874. – 8 февр. (№ 32). – С. 1-2.

Залесский П. По поводу организации высшего технического училища в гор. Одессе / П. Залесский // Одес. вестн. – 1874. – 22 марта (№ 67). – С. 1-2.

Из отчета о деятельности Императорского Русского технического общества за 1903 год // Зап. ОО РТО. – 1905 за 1904. – Вып. 5-6. – С. 57-84.

Инструкция редактору Записок Одесского отделения Императорского Русского технического общества // Зап. ОО РТО. – 1898. – № 4. – С. 14-16.

К вопросу об открытии технологического института в Одессе // Новорос. телеграф. – 1898. – 12 апр. (№ 7442). – С. 3.

К перенесению политехникума в Одессу // Торгово-промышленный юг. – 1915. – № 18 (15 сент.). – С. 32; То же // Одес. новости. – 1915. – 4 сент. (прибавл. к № 3).

Киевский политехникум // Технолог. – 1898. – № 2. – С. 44-45.

Комиссия по вопросу о средних технических учреждениях // Новорос. телеграф. – 1897. – 26 нояб. (№ 7315). – С. 2.

Кузнецова Н. Высшая техническая школа в Нижнем Новгороде / Н. Кузнецова // Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского : национальный исследовательский университет. – Режим доступа: http://www.unn.ru/90/?main=90⊂=gazeta&page=9. – Загл. с экрана.

Мельников Н. П. О техническом образовании вообще и необходимости учреждения в Одессе технического института / Н. П. Мельников // Зап. ОО РТО. – 1897. – Вып. 12. – С. 3-23.

Механика и цивилизация XVII-XIX вв. / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; под ред.: А. Т. Григорьяна, Б. Г. Кузнецова. – М. : Наука, 1979. – 527 с.

О политехникуме в Одессе // Технолог. – 1898. – № 1. – С. 37.

О политехникуме на Кавказе // Технолог. – 1898. – № 1. – С. 38.

[Об открытии в Одессе Политехнического института] // Одес. вестн. – 1918. – 18 сент.

Об открытии технологического института в Одессе // Новорос. телеграф. – 1897. – 25 сент. (№ 7256). – С. 2.

Об учреждении технических институтов в Одессе, Киеве и Варшаве // Новорос. телеграф. – 1897. – 28 окт. (№ 7287). – С. 2.

Обзор развития техники в Одессе за двадцатипятилетие, 1870-1895 : чит. в торжеств. общ. собрании [Одес. отд-ния Императ. Рус. техн. о-ва] 29 дек. 1896 г. // Зап. ОО РТО. – 1897. – Вып. 2, 3. – С. 18-38.

Оноприенко В. И. Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. А. Щербань. – К. : Наук. думка, 1990. – 138 с.

Открытие в г. Варшаве Отделения Императорского Русского технического общества // Зап. ОО РТО. – № 1. – С. 51.

Отчет о деятельности Одесского отделения Императорского Русского технического общества за г., чит. в годич. общ. собрании 23 янв. 1892 г. / сост. С. И. Паевский // Зап. ОО РТО. – 1892. – № 1-4. – С. 1-21.

Отчет о деятельности Одесского отделения Императорского Русского технического общества за год / сост. Г. М. Вольфензон // Зап. ОО РТО. – 1899. – Вып. 2. – С. 1-28.

Отчет о деятельности Одесского отделения Императорского Русского технического общества за г., чит. в годич. общ. собрании 22 апр. 1903 г. / сост.: Г. М. Вольфензон, М. Ф. Безчастнов // Зап. ОО РТО. – 1904 за 1903. – № 7/9. – С. 1-23.

Отчет об экономическом совещании представителей промышленности и торговли Юга России 14 февраля 1916 г., созв. Советом наших съездов // Торгово-промышленный юг. – 1916. – № 4 (15 февр.). – С. 35-68.

Паевский С. И. Отчет о деятельности Одесского отделения Императорского Русского технического общества за первое двадцатипятилетие его существования, 1871-1896 // Зап. ОО РТО. – 1897. – № 2/3. – С. 39-101.

Перенесение в Одессу политехникума и эвакуация фабрик и заводов // Торгово-промышленный юг. – № 17 (1 сент.). – С. 23-24.

Политехникум в Одессе // Одес. листок. – 1908. – 8 июля (№ 157). – С. 3

Политехникум в Одессе // Одес. новости. – 1908. – 8 июля (№ 7562). – С. 3.

Политехникум в Одессе // Торгово-промышленный юг. – 1916. – № 16 (15 авг.). – С. 40-41.

Политехнический институт в Одессе // Торгово-промышленный юг. – 1916. – № 10 (15 мая). – С. 39‑40.

Политехнический институт в Одессе // Торгово-промышленный юг. – 1916. – № 16 (15 авг.). – С. 27‑34.

Положение о съездах представителей промышленности и торговли Юга России : положение Совета мин-ров, утвержд. 9 июня 1911 г. // Полн. собрание законов Рос. империи. Собрание 3. – СПб., 1914 за 1911. – Т. 31, № 35470. – С. 534-538.

Протокол совещания по вопросу о перенесении в Одессу Варшавского политехникума // Торгово-
промышленный юг. – 1916. – № 3 (1 февр.). – С. 56.

Устав Имп. Русского технического общества. – Одесса : тип. Энергия, 1912. – 16 с.

Черняк А. Я. История технической книги : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры / А. Я. Черняк. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Книга, 1981. – 318 с.

Чехович П. С. Доклад, читанный секретарем инженером П. С. Чеховичем в общем годичном собрании 29 января 1889 г. по поводу 25-летнего юбилея со дня открытия действий отделов общества : строительного и архитектурного / П. С. Чехович // Зап. ОО РТО. – 1889. – Янв./февр. – С. 23-29.

Шалманов С. 10 лет СПбГТУ : прошлое и настоящее / С. Шалманов // Технол. бизнес : Интернет-журнал. – 2000. – Вып. 7 (май-июнь). – Режим доступа: http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/number7/page07.htm. – Загл. с экрана.

Copyright (c) 2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)