DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2013.1(9).26191

Бібліографічна культура періодичного видання як напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки

М. О. Подрезова

Анотація


У статті викладено основні зміни у діяльності Інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова у галузі інформаційно-аналітичної діяльності. Особливу увагу зосереджено на формуванні бібліографічної культури періодичного видання, просуванні університетських видань у глобальному інформаційному науковому просторі, що сприяє розповсюдженню результатів наукової діяльності університету у світовому науковому середовищі.


Ключові слова


Наукова бібліотека; ОНУ імені І. І. Мечникова; періодичні видання; інформаційно-аналітична діяльність; наукометричні бази даних; бібліографічні стилі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezzub I. Biblioteka vyshchogo navchalnogo zakladu u formuvanni informatsiinoi kultury studenta [Library of higher school’s part in forming of informational culture of a student]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteki Ukrainy im. V. I. Vernadskogo, 2012, no. 33, pp. 94-105.

Drygaylo V. G. Missiya vuzovskikh i drugikh nauchnykh bibliotek [The mission of higher school and other scientific libraries]. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and technical libraries], 2004, no. 4, pp. 50-55.

Kobieliev O. “Informatsiina analitika” yak dystsyplina dlia pidgotovki magistriv zi spetsialnosti “Knygoznavstvo, bibliotekoznavstvo I bibliografoznavstvo” [„Informational analytics” as a discipline for training of masters of science in the speciality „Bibliology, library studies and bibliography”]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteki Ukrainy im. V. I. Vernadskogo, 2012, no. 33, pp. 106-111.

Krainikova T. S. Kultura vydannia : definitsiia, struktura ta chynnyky [The Culture of Publishing : definition, structure and factors]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, 2011, vol. 43, pp. 134-38.

Poriadok formuvannia Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy (17.10.2012 N 1111) [The procedure of forming of the list of academic editions of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2012, no. 86, art. 3514, p. 247.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента / І. Беззуб // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 94-105.

Дригайло В. Г. Миссия вузовских и других научных библиотек / В. Г. Дригайло // Науч. и техн. б-ки. – 2004. – № 4. – С. 50-55.

Кобєлєв О. «Інформаційна аналітика» як дисципліна для підготовки магістрів зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство» / О. Кобєлєв // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 106-111.

Крайнікова Т. С. Культура видання : дефініція, структура та чинники / Т. С. Крайнікова // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2011. – Т. 43 (квіт.-черв.). – С. 134-138.

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України : затверджено наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 17 жовт. 2012 р. № 1111 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 86. – С. 247. – Ст. 3514.Copyright (c) 2013

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)