DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2014.1(11).27110

«Розпорошені» книжкові колекції у вузівській бібліотеці: з досвіду дослідження та реконструкції

М. В. Алєксєєнко

Анотація


У статті на прикладі роботи Відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова розглядається методика вивчення «розпорошених» книжкових колекцій як приватних осіб, так і колективних власників: бібліотек Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету. Результатом роботи стало виявлення книг з зібрання Віленської медико-хірургічної академії (до складу якого входили екземпляри з приватних бібліотек Казимира-Лева Сапеги, Яна Снядецького, Владислава Герберського) та Математичного кабінету Одеського державного університету (до складу якого входили книги з колекції І. Ю. Тимченко).


Ключові слова


«розпорошені» книжкові колекції; вузівські бібліотеки; Віленська медико-хірургічна академія; Рішельєвський ліцей; Я. Снядецький; Новоросійський університет; І. Ю. Тімченко

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alekseyenko M. V. Knigi iz kollektsii Yana Snyadetskogo v biblioteke Rishelyevskogo litseya : k istorii formirovaniya litseyskogo sobraniya [The books from Jan Sniadecki’s collection in the library of the Richelieu Lyceum: on the history of the formation of the lyceum collection]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universitetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Series : library studies, bibliography, bibliology], 2011, vol. 16, no. 1/2, pp. 177-196.

Alekseyenko M. V. Vydannia z biblioteky Vilenskoi medyko-khirurhichnoi akademii u knyzhkovomu zibranni Rishelievskoho litseiu [Editions from the Medical and Surgical Academy of Vilnius in the book collection of the Richelieu Lyceum]. Naukovi pratsi Natsionalnoii biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Scientific works of Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2011, no. 31, pp. 185-192.

Velikodnaya I. L. «Rasseyannye knizhnye sobraniya» v fondakh universitetskoy biblioteki : zakonomernosti i sluchaynosti [The dispersed book collections in the stacks of the University library: regularities and fortuities]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universitetu. Ser.: Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Series : library studies, bibliography, bibliology]. Odesa, 2008, vol. 13, no. 8, pp. 238-244.

Polevshchikova Ye. V., Lyashenko O. L. Izucheniye «rasseyannykh» knizhnykh sobraniy v Nauchnoy biblioteke Odesskogo natsionalnogo universiteta imeni I. I. Mechnikova [Studying of “dispersed” book collections in the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University]. Bibliofilstvo i lichnyye sobraniya : Vtoraya mezhdunarodnaya konf. «Bibliofilstvo i lichnyye sobraniya» [Bibliophilism and private collections]. Moscow, 2013, pp. 187-196.

Spravzhnii matematyk : do 150-richchia z dnia narodzhennia I. Yu. Tymchenka : virtualna vystavka na saiti NB ONU [True mathematician : devoted to 150th anniversary of birth of I. Yu. Tymchenko : virtual exhibition on the SL of the ONU website]. Odesa, 2013. Available at: http://library.onu.edu.ua/ua/Virtgalery/Timchenko2013 (accessed 15 May 2014)

Tsіborovska-Rimarovich І. O. Rekonstruktsiza istorii ta fondiv rodovykh shliakhetskykh bibliotek : teoretychni ta praktychni aspekty problemy [Reconstruction of the history and stacks of patrimonial noble libraries: theoretical and practical aspects of the problem]. Istorychni kolektsii u knyhozbirniakh : problemy zberezhennia, vyvchennia, rekonstruktsii [Historical collections in libraries: problems of conservation, studying, reconstruction]. Odesa, 2004, pp. 165-175.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеенко М. В. Книги из коллекции Яна Снядецкого в библиотеке Ришельевского лицея: к истории формирования лицейского собрания [Текст] / М. В. Алексеенко // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16, вип. 1/2 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 177-196.

Алєксєєнко М. В. Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії у книжковому зібранні Рішельєвського ліцею [Текст] / М. В. Алєксєєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 185-192.

Великодная И. Л. «Рассеянные книжные собрания» в фондах университетской библиотеки: закономерности и случайности [Текст] / И. Л. Великодная // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т. 13, вип. 8 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 238-244.

Полевщикова Е. В. Изучение «рассеянных» книжных собраний в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова [Текст] / Е. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко // Библиофильство и личные собрания : Вторая междунар. конф. «Библиофильство и личные собрания» (г. Москва, 22 марта2013 г.). – М., 2013. – С. 187-196.

Справжній математик : до 150-річчя з дня народження І. Ю. Тимченка [Електронний ресурс] : віртуальна виставка на офіційному сайті НБ ОНУ. – Одеса, 2013. – Режим доступу: http://library.onu.edu.ua/ua/Virtgalery/Timchenko2013. – Назва з екрана.

Ціборовська-Римарович І. О. Реконструкція історії та фондів родових шляхетських бібліотек [Текст] : теоретичні та практичні аспекти проблеми / І. О. Ціборовська-Римарович  // Історичні колекції у книгозбірнях : проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 17-18 вересня 2003 р). – Одеса, 2004. – С. 165-175.Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2304-1447 (Print); 2313-108X (Online)